Przedsiębiorca, który prowadzi szkolenia z zoopsychologii lub tresury psów musi rozliczyć podatek od opłat wnoszonych przez kursantów – stwierdził dyrektor KIS.
Kobieta, która o to spytała, wyjaśniła, że co prawda szkolenia zawodowe z zakresu zoopsychologii i tresury psów nie są finansowane ze środków publicznych, ale dotyczą zawodów, dla których ustalono krajowe standardy kompetencji zawodowych. Standardy te są zamieszczone w bazie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustalającej krajowe standardy wymagań egzaminacyjnych dla potwierdzania i uznawania kwalifikacji zawodowych.
Kobieta sądziła, że opłaty wnoszone przez kursantów są wolne od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, które są właśnie prowadzone „w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach”.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że wprawdzie szkolenia z zoopsychologii i tresury psów można uznać za usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, ale nie są one prowadzone „w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach”. Nie tego bowiem dotyczą wskazane przez podatniczkę standardy.
Reklama

Faktury. Prawidłowe zasady dokumentowania sprzedaży >>>>

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 czerwca 2019 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.187.2019.2.RK