Firmy zatrudniające lub współpracujące z osobami do 26. roku życia nadal będą potrącać zaliczki na podatek, chyba że podwładny złoży oświadczenie, że chce skorzystać z nowego zwolnienia od PIT.
Już od sierpnia 2019 r. – jak informowaliśmy wczoraj – wejdzie w życie nowe zwolnienie podatkowe dla przychodów z umowy o pracę, umów zleceń, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT). Preferencja obejmie przychody do wysokości 85 528 zł rocznie. A ponieważ będzie stosowana już od sierpnia br., więc w tym roku limit będzie liczony proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca roku. W 2019 r. nie może więc przekroczyć kwoty 35 636,67 zł. Nadwyżka będzie opodatkowana na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej).

Od sierpnia 2019 r.

Reklama
Co ta zmiana oznacza dla płatników? Na razie, tj. od sierpnia 2019 r., niewiele. Wciąż będą potrącać zaliczki na PIT, chyba że podwładny złoży oświadczenie, że chce skorzystać z nowego zwolnienia. W takiej sytuacji płatnik nie będzie potrącał zaliczek od początku następnego miesiąca aż do momentu, gdy pracownik (lub zleceniobiorca) ukończy 26. rok życia lub jego tegoroczny przychód z wymienionych wyżej źródeł przekroczy 35 636,67 zł.

Od stycznia 2020 r.

Zasada ta „odwróci się” od 1 stycznia 2020 r. Wtedy płatnicy nie będą musieli potrącać zaliczek od wynagrodzenia wypłacanego osobom do 26. roku życia, chyba że dostaną oświadczenie od podwładnego, że rezygnuje on z preferencji.
Dlaczego miałby się na to zdecydować? Pełen roczny limit przychodów objętych zwolnieniem (85 528 zł) ma obowiązywać niezależnie od liczby miejsc, w których młoda osoba będzie zatrudniona. Chodzi więc o to, żeby nie każdy z pracodawców i zleceniodawców stosował zwolnienie, bo wtedy limit przychodów zwolnionych z PIT (85 528 zł) zostanie szybciej przekroczony, a zatrudnionemu może zależeć na tym, żeby utrzymać go jak najdłużej dla zarobków z jednego miejsca pracy. Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu „podatnik będzie miał (…) możliwość kształtowania swojej sytuacji w trakcie roku podatkowego”.
Resort dodał, że pomoże to też uniknąć niedopłaty podatku na koniec roku.

W PIT-11

Każdy płatnik wypłacający pensję osobie do 26. roku życia będzie musiał wpisać wysokość przychodów zwolnionych w PIT-11. Jak podkreśla MF, jest to konieczne, żeby prawidłowo obliczyć podatek należny, szczególnie w sytuacji gdy przychody podlegające zwolnieniu będzie wypłacać kilku płatników.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw: o PIT, o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w konsultacjach publicznych