Organy celne muszą same sprawdzić cechy organoleptyczne napoju, w którym ekstrakt słodu stanowi 7 proc., by ustalić, czy jest to piwo – to istota 11 wyroków NSA.
Wszystkie wyroki dotyczyły jednej spółki. Są to jedne z pierwszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 marca br. (w sprawie C-195/18).
Trybunał orzekł, że produkt, w którym słodu jest mniej niż innych składników, można zaliczać do „piw otrzymywanych ze słodu” objętych pozycją 2203 nomenklatury scalonej (CN), pod warunkiem że cechy organoleptyczne (czyli smak, pienistość) odpowiadają cechom organoleptycznym piwa. Słowem Trybunał uznał, że ważne jest, jak trunek smakuje i wygląda. Dopóki napój zachowa najważniejsze cechy piwa, to jest z taką samą stawką akcyzy, czyli 7,79 zł od hektolitra gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Dla porównania, akcyza od napojów fermentowanych (np. wina, sake, wermutu) wynosi 158 zł od 1 hektolitra wyrobu.
W sprawach rozpatrzonych przez NSA chodziło o produkt na bazie, w której ok. 7 proc. stanowił słód, a pozostałe 93 proc. syrop glukozowy. Organy celne uważały, że jest to napój fermentowany. – Gdyby nie miało znaczenia, ile jest słodu w produkcie, to w CN 2203 wystarczyłoby wskazać, że chodzi o piwo, bez dodawania „otrzymywane ze słodu” – argumentowała pełnomocnik izby celnej.
Spółka natomiast wskazywała, że podobne produkty są sprzedawane przez innych browarników na terenie UE i nikt nie twierdzi za granicą, że jest to napój fermentowany. Powołała się też na badania konsumenckie, z których wynikało, że kupujący nie widzą różnicy między produktami o zawartości słodu na poziomie 7 proc., 20 proc. i 50 proc. Spółka przekonywała zatem, że cechy organoleptyczne jej produktu wskazują na to, iż jest to piwo.
Przegrała w WSA w Łodzi, natomiast sąd kasacyjny uznał w 11 wyrokach, że konieczna jest jednoznaczna wypowiedź organów celnych co do cech organoleptycznych spornych produktów.
NSA zwrócił uwagę na to, że w aktach sprawy są protokoły kontroli próbek wyrobu oferowanego przez skarżącą spółkę, ale brakuje oceny organu co do cech organoleptycznych. Dlatego uchylił wyroki i decyzje izby celnej we wszystkich 11 sprawach.

ORZECZNICTWO

Wyroki NSA z 7 czerwca 2019 r., sygn. akt I GSK 266/16, I GSK 267/16, I GSK 295-7/16, I GSK 292/16, I GSK 299/16, I GSK 390/16 i I GSK 471-3/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia