Przełomowy wyrok TSUE daje zielone światło do eksperymentowania z recepturami i obniżania kosztów produkcji piwa. Jednak w walce z fiskusem niczego on nie gwarantuje. Mniejsza ilość słodu w piwie nie oznacza jeszcze, że jest to opodatkowany wyższą stawką akcyzy napój fermentowany
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna

Podniebienie biegłego zdecyduje

Producenci piwa mogą więc zaoszczędzić na akcyzie. Wystarczy, że zastąpią słód tańszymi odpowiednikami, np. syropem glukozowym. Jeśli taki napój nadal będzie smakował bądź pienił się jak piwo, to urzędnicy nie mogą kwestionować fiskalnych oszczędności. Takie jest sedno najnowszego, przełomowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 marca 2019 r. (sygn. akt C-195/18). Teraz sprawa polskiego browaru, który wygrał przed unijnym trybunałem, wróci na wokandę polskich sądów, a te będą musiały wreszcie rozstrzygnąć, co w zasadzie wyprodukował browar, którego dotyczyło orzeczenie TSUE.
ikona lupy />
DGP
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP podkreśla, że sąd będzie musiał sprawdzić, czy obiektywne cechy i właściwości napoju odpowiadają obiektywnym cechom i właściwościom piwa. Ale co ważne, w tym względzie należy wziąć pod uwagę szczególnie cechy organoleptyczne danego produktu. W praktyce nie sam sąd, a biegły będzie sprawdzał, czy piwo jest piwem. Jeśli tak, to nie ma mowy o jakichkolwiek przestępstwach skarbowych i pojawi się też szansa na odzyskanie nadpłaconej akcyzy.
Zresztą nie tylko dla przedsiębiorcy, który przed TSUE wygrał. Inni, którzy produkują piwa o niskiej zawartości słodu i płacą przez to wyższą akcyzę od napojów fermentowanych, też mogą walczyć o odzyskanie nadpłaconego podatku. Tu jednak warto się śpieszyć, bo zgodnie z art. 240 par. 1 pkt 11 i art. 241 par. 2 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: ordynacja podatkowa) po wyroku TSUE przedsiębiorca ma tylko miesiąc na złożenie wniosku o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania. Nie można jednak przesądzać, że wygrana jest w kieszeni. Fiskus zapewne nadal będzie się upierał przy swoich racjach i pieniędzy tak łatwo nie odda. Przekonały się już o tym większe browary produkujące piwa smakowe, które w maju 2018 r. wygrały przed TSUE spór o miliony nadpłaconego podatku. Sędziowie uznali wtedy, że dosłodzenie piwa np. miodem nie zwiększa podstawy opodatkowania akcyzą. Wyrok, który wówczas był jeszcze bardziej druzgocący dla polskiego fiskusa, w praktyce i tak niewiele zmienił (patrz: „Czy można opodatkować cukier lub miód”). Niewykluczone więc, że i teraz w związku z obecnym wyrokiem TSUE z 13 marca 2019 r. przedsiębiorcy nie odzyskają ani złotówki.
Stanowisko Ministerstwa Finansów z 14 marca 2019 r.
Należy podkreślić, że w stosunku do wyrobów branży piwowarskiej, odmiennie niż w przypadku innych napojów alkoholowych, nie istnieją zharmonizowane przepisy szczególne dotyczące warunków produkcji, dopuszczalnych praktyk, procesu produkcji i dodatków itp., natomiast kwestie te są regulowane przez przepisy krajowe państw członkowskich. To na podstawie przepisów krajowych w wielu państwach członkowskich przy produkcji piwa dopuszczone jest stosowanie różnych cukrów, ekstraktów, a także substancji zawierających skrobię, innych niż zboża. Przepisy prawa podatkowego Unii Europejskiej nie dokonują jakichkolwiek rozstrzygnięć określających minimalną zawartość słodu w brzeczce nastawnej lub maksymalnej dopuszczalnej zawartości surowców niesłodowanych. Kluczowe znaczenie, w rozpatrywanym przypadku ma fakt odwołania się prawodawcy unijnego do klasyfikacji taryfowej – „wszelkie produkty oznaczone kodem taryfowym CN 2203…”. Wydając wyrok w sprawie C-195/18, Trybunał orzekł, że produkt otrzymywany z brzeczki zawierającej mniej składników słodowych niż składników niesłodowanych, do której dodano syrop glukozowy przed procesem fermentacji, może należeć do pozycji CN 2203 tylko pod warunkiem, że jego obiektywne cechy i właściwości odpowiadają obiektywnym cechom i właściwościom piwa. W tym względzie należy wziąć pod uwagę szczególnie cechy organoleptyczne danego produktu. W rozpatrywanym przypadku to sąd odsyłający powinien dokonać rozstrzygającej spór weryfikacji tych cech.