Zawyżone wpłaty za szkolne posiłki dzieci to zaliczki, które należy wykazać w deklaracji VAT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadała gmina, która prowadzi stołówki w publicznych szkołach podstawowych. Rodzice płacą za posiłki co miesiąc, na podstawie informacji wysyłanych przez szkołę. Zdarza się jednak, że przelewają za dużo.
Gmina uważała, że nie można takiej nadpłaty traktować jako zaliczki na poczet przyszłego wykonania usługi. Wskazała, że zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego o zaliczce można mówić tylko wtedy, gdy jednoznacznie są określone wszelkie okoliczności mające znaczenie dla świadczonej usługi. W tym wypadku nie ma natomiast pewności, z ilu posiłków uczeń skorzysta w przyszłych okresach rozliczeniowych.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że nadpłacone przez rodziców pieniądze zawsze wiążą się ze szkolnymi obiadami, czyli z jasno określonym świadczeniem. Jest to więc zaliczka. Wprawdzie będzie ona zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT, ale należy już ją wykazać w deklaracji składanej za okres, w którym została uiszczona (zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT) – stwierdził organ.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 maja 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.209.2019.1.AZ