Przychody z obsługi reklamacyjnej wadliwych komponentów, niezbędnych do wyprodukowania produktu końcowego w specjalnej strefie ekonomicznej, są wolne od CIT. Są one nierozerwalnie związane z podstawową działalnością strefową – orzekł WSA w Gliwicach.
Chodziło o spółkę zajmującą się produkcją aut i ich części w specjalnej strefie ekonomicznej. Jej dochody z działalności określonej w zezwoleniu strefowym są zwolnione z podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.
Zdarza się jednak, że komponenty do produkcji, dostarczane spółce przez inne firmy, są wadliwe. W takiej sytuacji spółka przeprowadza całą procedurę reklamacyjną. Ponosi przy tym wiele kosztów, w tym administracyjne. Dostawcy płacą jej za to opłatę administracyjną wyliczaną na podstawie stawki godzinowej, szacowanego czasu obsługi reklamacji oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z konieczności dokonania odpowiednich napraw.
Reklama
Spółka uważała, że wynagrodzenie z tytułu obsługi reklamacji jest nierozerwalnie związane z jej działalnością strefową i dlatego powinno być zwolnione z CIT. Tłumaczyła, że jest to wynagrodzenie za zaangażowane przez nią moce produkcyjne i poniesione nakłady, które w normalnych okolicznościach są związane z produkcją aut. Przywoływała też opinię statystyczną, potwierdzając, że obsługa procesu reklamacyjnego jest ściśle związana z działalnością podstawową.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że preferencja dotyczy tylko przychodów z działalności wymienionej bezpośrednio w zezwoleniu strefowym. Wszelkie dodatkowe wynagrodzenie jest opodatkowane.
Rację przyznał spółce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Nawiązał do przywołanej przez nią opinii statystycznej i stwierdził, że skoro obsługa reklamacji jest ściśle związana z produkcją aut, to przychody z tego tytułu powinny być zwolnione z CIT. Sąd potwierdził, że taka poboczna działalność jest ściśle powiązana z produkcją aut, tym bardziej że nie da się wytworzyć dobrego produktu z wadliwych komponentów.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gliwicach z 25 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 1314/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia