Spółdzielnia nie płaci podatku od opłat z tytułu najmu pomieszczeń piwnicznych na cele mieszkaniowe – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała spółdzielnia, która postępowała na odwrót i opłaty z tego tytułu powiększała o 23 proc. VAT. Co prawda piwnice służyły mieszkańcom do „składowania rzeczy związanych z mieszkaniem” i w grę mogłoby wchodzić zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT (przepis ten dotyczy m.in. opłat z tytułu najmu części nieruchomości na własny rachunek „wyłącznie na cele mieszkaniowe”).
Spółdzielnia uważała jednak, że powinna naliczać 23 proc. VAT, bo – jak podkreślała we wniosku o interpretację – cel wykorzystania piwnic nie został formalnie określony.
Reklama
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Odwołał się do definicji lokalu mieszkalnego zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 737). Przywołał też objaśnienia zawarte w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. z 1999 r. nr 112, poz. 1136 ze zm.). Wynika z nich wprost, że piwnice nie powinny być traktowane jako lokal użytkowy. Zasadniczo przynależą bowiem do nieruchomości mieszkalnej i służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, np. do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu.
Dopóki więc piwnice służą mieszkańcom w takim właśnie celu, dopóty spółdzielnia nie powinna naliczać VAT od opłat z tego tytułu – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 maja 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.197.2019.2.IK