Ani wspólnicy spółki cywilnej, ani ona sama nie mają obowiązku przesyłania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego bądź szefa Krajowej Administracji Skarbowej – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi DGP.
Pytanie zadawaliśmy jeszcze w marcu, ale resort odpowiedział dopiero teraz.
Nowe przepisy dotyczące sporządzania i składania rocznych raportów obowiązują od 1 października 2018 r. Zmieniony od tego dnia art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości nakazuje sporządzać sprawozdania elektronicznie i tak samo je podpisywać. Można użyć do tego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Co więcej, przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego muszą tworzyć roczne raporty w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. W takiej formie przekazują sprawozdanie do eKRS, a ten dzieli się tymi informacjami z fiskusem.
Ustrukturyzowane raporty muszą też tworzyć osoby fizyczne, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i przez to również sporządzania sprawozdań finansowych. Przy czym przekazują je nie do eKRS, tylko szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (art. 45 ust. 5 ustawy o PIT).
Natomiast podatnicy CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują sprawozdania finansowe właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 27 ust. 2 ustawy o CIT).
– Wynika z tego, że w przypadku spółki cywilnej nie istnieje obowiązek przekazania sprawozdania finansowego ani szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, ani naczelnikowi urzędu skarbowego – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Dodało, że takiego obowiązku nie ma ani sama spółka cywilna, ani jej wspólnicy.
Przypomnijmy, że spółka cywilna musi sporządzać sprawozdania finansowe elektronicznie, ale nie musi ono być ustrukturyzowane.
Ważne Do sprawozdań finansowych sporządzanych od 1 września 2019 r. będą obowiązywały struktury logiczne w wersji 1–2. Poinformowało o tym w komunikacie Ministerstwo Finansów