Błąd w bezpłatnym systemie do składania rocznych raportów do KRS uniemożliwia złożenie dokumentów po przekształceniu. Można skorzystać z płatnego portalu, ale też nie obejdzie się bez przeszkód.
To kolejne problemy związane z obowiązkiem sprawozdawczym. Wcześniej sygnalizowaliśmy m.in., że do systemu eKRS nie można złożyć sprawozdań z numerami NIP (zamiast numeru KRS).
Przypomnijmy: przepisy, które weszły w życie od 1 października 2018 r., wymagają sporządzania sprawozdań finansowych w formie cyfrowej i podpisywania ich również elektronicznie. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru KRS tworzą sprawozdania w strukturze logicznej w pliku XML (wyjątkiem są stosujący Międzynarodowe Standardy Rachunkowości). W takiej formie muszą je składać do rejestru sądowego.