Podatnicy, którzy w ciągu miesiąca co najmniej trzy razy pożyczą pieniądze, kupią rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, będą mogli od lipca br. rozliczać się z fiskusem na zbiorczej deklaracji.
Wzór takiej zbiorczej deklaracji PCC-4 został opublikowany wczoraj. W praktyce będzie ona składana po raz pierwszy do 7 sierpnia br.
Ma to związek z wchodzącymi od lipca 2019 r. przepisami nowelizacji, której celem było wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).
Podatnicy będą mogli złożyć zbiorczą deklarację, jeżeli zawrą trzecią z kolei umowę w ciągu 14 dni od podpisania pierwszej. Tylko w takim wypadku każda kolejna czynność będzie mogła być rozliczona wraz z poprzednimi. Jeśli pierwsza z nich będzie zrealizowana np. 5 września, a dwie pozostałe 20 i 21 września, to podatnik nie będzie mógł skorzystać z ułatwienia.
Zgodnie z projektem rozporządzenia w deklaracji znajdą się:
  • okres, za który jest składana (miesiąc, rok);
  • miejsce i cel złożenia (nazwa i adres organu podatkowego, złożenie deklaracji lub korekta);
  • dane identyfikacyjne i adres siedziby przedsiębiorcy lub aktualny adres podatnika (biorącego pożyczkę bądź kupującego);
  • dni dokonania czynności cywilnoprawnych oraz zwięzłe określenie ich treści i przedmiotu;
  • obliczenie należnego podatku;
  • podpis podatnika lub pełnomocnika.
Do deklaracji będą dwa załączniki (PCC-4/A i PCC-4/B). Pierwszy będzie składany, gdy nabywców będzie więcej niż jeden. Drugi to informacja o wysokości podatku według poszczególnych gmin. Złożą go tylko podmioty bez siedziby w Polsce albo te, których adres zmienił się od dnia dokonania czynności cywilnoprawnych.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie PCC – w konsultacjach publicznych