Ponad 400 cudzoziemców oszukujących na rozliczeniach z fiskusem figuruje obecnie w wykazie osób niepożądanych w Polsce.
Muszą się oni liczyć z deportacją i zakazem wjazdu nawet przez 5 lat do naszego kraju lub do całej strefy Schengen.
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dyrektor warszawskiej Izby Administracji Skarbowej zapewnił, że deportacja cudzoziemców, którzy oszukują polski budżet, jest i nadal będzie ważnym elementem walki z przestępstwami podatkowymi. W tym celu fiskus będzie współpracował z Urzędem ds. Cudzoziemców i Strażą Graniczną.