Interpretacja ministra miała uspokoić menedżerów państwowych i samorządowych spółek. Stało się inaczej, a wszystko przez klauzule w umowach dotyczące odpowiedzialności.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 6 października 2017 r. (nr PT3.8101.11.2017) była odpowiedzią na obawy menedżerów zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa i spółkach samorządowych. Niepokój powstał, gdy zdano sobie sprawę z potencjalnych skutków tzw. drugiej ustawy kominowej, czyli ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202). Pojawiły się wtedy pytania, czy rzeczywiście członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa i spółek samorządowych zatrudniani w ramach kontraktów, a nie jak wcześniej na podstawie umowy o pracę, mają płacić VAT.
Minister uspokoił w interpretacji – nie trzeba rozliczać VAT, jeżeli menedżerowie spełniają łącznie trzy warunki wymienione w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (patrz ramka obok).