688 tys. rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny może skorzystać z opcji przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku w ciągu 30 dni - przypomina Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które złożą zeznanie drogą elektroniczną.

Osoby, które chcą otrzymać zwrot podatku dochodowego w trybie przyspieszonym, powinny poinformować Urząd Skarbowy o posiadaniu ważnej Karty Dużej Rodziny, wskazując numer Karty w druku rozliczenia PIT-37 (pole 139), PIT-36 (pole 436) oraz PIT-28 (pole 153). Co ważne – zeznanie należy złożyć drogą elektroniczną (od początku lutego 2019 r. funkcjonuje Twój e-PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/).

Zwrot podatku w przypadku rodzin wielodzietnych to przede wszystkim kwota, która związana jest z rozliczeniem ulgi prorodzinnej - miesięcznie 166,67 zł na trzecie dziecko oraz 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Obecnie KDR honoruje ok. 5 tys. partnerów w ponad 22 tys. punktów w całej Polsce.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.