Udzielanie pożyczek przez spółkę innym firmom z grupy kapitałowej jest opodatkowane VAT, nawet gdy odbywa się sporadycznie – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła firmy, która udzieliła pożyczek innym spółkom powiązanym. Nie wykluczyła, że w przyszłości podejmie podobne działania. Pożyczki były oprocentowane, ale pożyczkobiorcy mogli je szybciej spłacić, by zaoszczędzić na odsetkach.
Przedmiotem działalności spółki nie jest jednak udzielanie pożyczek czy kredytów, a ściąganie długów, wsparcie windykacyjne i nabywanie wierzytelności na własny rachunek.