Udzielanie pożyczek przez spółkę innym firmom z grupy kapitałowej jest opodatkowane VAT, nawet gdy odbywa się sporadycznie – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła firmy, która udzieliła pożyczek innym spółkom powiązanym. Nie wykluczyła, że w przyszłości podejmie podobne działania. Pożyczki były oprocentowane, ale pożyczkobiorcy mogli je szybciej spłacić, by zaoszczędzić na odsetkach.
Przedmiotem działalności spółki nie jest jednak udzielanie pożyczek czy kredytów, a ściąganie długów, wsparcie windykacyjne i nabywanie wierzytelności na własny rachunek.
Spór sprowadzał się więc do tego, czy udzielanie przez nią pożyczek podlega VAT.
Spółka uważała, że nie działa w tym zakresie jako podatnik VAT. Podkreślała, że pożyczek udziela sporadycznie i nie ma zamiaru robić tego w przyszłości w ramach zorganizowanej działalności. Pomaga jedynie podmiotom z grupy, które znalazły się w potrzebie. Nie robi tego z nastawieniem na zysk.
Wskazywała, że nie ma do niej zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, bo przepis ten (zwalniający z VAT) odnosi się tylko do zawodowych kredytodawców i pożyczkodawców, a ona nie jest żadnym z nich.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił jednak uwagę na to, że spółka jest osobą prawną, a więc nie ma majątku prywatnego. Wszystkie podejmowane przez nią czynności są działalnością gospodarczą. Co więcej, udzielane przez nią pożyczki są oprocentowane, co oznacza, że odsetki są dla niej przychodem z tejże działalności. A środki na ich udzielenie pochodzą z kapitałów własnych, czyli również działalności gospodarczej.
Stanowisko organu potwierdził WSA w Warszawie. Sędzia Radosław Teresiak wyjaśnił, że w sprawie mamy do czynienia z zawodowym udzielaniem pożyczek. – To, że pożyczkobiorcami są podmioty powiązane kapitałowo, nie ma znaczenia – wyjaśnił sędzia.
Dodał, że inaczej jest w sytuacji, gdy spółki udzielają pożyczek osobom fizycznym, np. udziałowcom. W takich sytuacjach sądy uznają, że nie można mówić o działalności gospodarczej (tak np. NSA w wyroku z 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 1105/16). Wówczas udzielenie pożyczek jest opodatkowane PCC, a nie VAT.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 28 marca 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2005/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia