Zapłata zaległych składek ZUS przez pracodawcę nie jest przychodem dla ubezpieczonych, bo nie powoduje u nich przysporzenia. Płatnik wykonuje w ten sposób jedynie swój obowiązek prawidłowego pobrania i wpłaty składek – orzekł NSA.
Chodziło o spółkę, która wskutek kontroli ZUS musiała uregulować zaległe składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń wypłaconych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wystąpiła do pracowników o zgodę na potrącenie zaległych składek z ich wynagrodzenia, ale spodziewała się, że się na to nie zgodzą. W efekcie musiała zapłacić zaległe składki z własnych pieniędzy.
Powstał spór z fiskusem, czy z tego tytułu pracownicy uzyskają przychód. Dla pracodawcy oznaczałoby to obowiązek odprowadzenia zaliczki na PIT.
Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że składki zapłacone przez spółkę za pracowników są ich przychodem ze stosunku pracy jako nieodpłatne świadczenia. Gdyby bowiem obliczenia firmy były od początku prawidłowe, to składki byłyby potrącone z przychodu pracowników (w części, jaka powinna być przez nich sfinansowana), a nie regulowane z środków pracodawcy.
Organ wyjaśnił, że w takiej sytuacji firma będzie musiała pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego zaliczki na PIT. Będzie też musiała wstawić PIT-11 za rok, w którym uregulowała zaległość. Jeżeli natomiast ktoś nie jest już pracownikiem, to zapłata za niego składek ZUS będzie dla niego przychodem z innych źródeł.
Sądy były w tej sprawie innego zdania. Zarówno WSA w Lublinie jak i Naczelny Sąd Administracyjny zgodziły się ze spółką, że zapłata przez nią zaległych składek ubezpieczeniowych w części, jaka powinna być sfinansowana przez pracowników, nie powoduje dla nich żadnego przysporzenia majątkowego. Nie uzyskują oni również nieodpłatnych świadczeń.
WSA wskazał, że płatnik wykonuje w ten sposób jedynie swój obowiązek pobrania i odprowadzenia składek w prawidłowej wysokości.
– To, że wcześniej składki powinny być potrącone z wynagrodzenia pracowników nie daje podstaw do uznania, że mają oni przychód – dodała sędzia Małgorzata Bejgerowska, uzasadniając wyrok NSA.
Sąd orzekł więc, że skoro zapłata zaległych składek przez płatnika nie jest przychodem u pracowników, to spółka nie ma również obowiązku pobrania zaliczki na PIT.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 19 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 864/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia