ANALIZA

Obecnie przeliczanie różnic kursowych wymaga sprawdzenia kilku danych kursowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Obliczenie różnic jest tym bardziej uciążliwe, że inne kursy należy stosować w PIT i CIT, a inny w VAT. Dla celów CIT stosowany jest kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W ten sam sposób jest regulowany kurs wymiany walut dla celów PIT.

Inaczej jest w VAT. Kursy są ogłaszane przez NBP ok. godz. 11. W związku z tym często przed godz. 11 należy stosować kurs z poprzedniego dnia, a po 11 kurs nowo ogłoszony, a czasem nawet go przeliczać. Przedsiębiorcy zastanawiają się więc, jaki powinni kurs zastosować.

Zdaniem Sławomira Łuczaka, radcy prawnego w Kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak, w żaden rozsądny sposób nie można wytłumaczyć istniejącej w obowiązującym stanie prawnym niespójności w zakresie obowiązków stosowania różnych kursów wymiany walut dla ujęcia tej samej faktury dla potrzeb podatku dochodowego oraz VAT.

- Mamy tu do czynienia z brakiem głębszej refleksji prawodawcy na etapie tworzenia prawa oraz szerszego spojrzenia na nakładane na podatników obowiązki i ograniczenia - mówi mec. Sławomir Łuczak.

Dodaje, że w praktyce ten brak spójności powoduje powstawanie u podatników dużych problemów, z którymi, jak wynika z interpretacji publikowanych na stronach Ministerstwa Finansów, nawet organy podatkowe nie mogą sobie poradzić.

Komisja Przyjazne Państwo, mając świadomość trudności, jakie sprawia podatnikom przeliczanie różnic kursowych, przygotowała projekt zmiany ustawy o VAT, który ujednolici dotychczasowe zasady przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walucie obcej z zasadami obowiązującymi w podatkach dochodowych. Na zmianę czekają od dawna firmy.

Sławomir Łuczak uważa, że umożliwienie podatnikom stosowania tego samego kursu walut dla celów rozliczenia obu podstawowych podatków, tj. dochodowego i VAT, stanowi dobry krok w stronę powrotu do normalności w i tak wystarczająco zagmatwanej rzeczywistości podatkowej polskich przedsiębiorców.

Projekt opisanej zmiany ustawy o VAT Komisja Przyjazne Państwo ma przyjąć na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.