Komisja Przyjazne Państwo chce by z ulgi odsetkowej mogli korzystać podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt w innym banku w celu spłacenia kredytu mieszkaniowego.
ANALIZA
Ulga odsetkowa nie obowiązuje od 1 stycznia 2007 r., ale dzięki zmianie, którą przygotowała sejmowa Komisja Przyjazne Państwo pod przewodnictwem posła PO Janusza Palikota, podatnicy mogliby kontynuować korzystanie z tej ulgi po 1 stycznia 2007 r. Przypomnijmy, że dzięki uldze odsetkowej podatnicy posiadali prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu, które zapłacili w roku podatkowym. Z informacji od komisji wynika, że tę oraz wiele innych propozycji zmian komisja ma przyjąć na posiedzeniu w najbliższy czwartek, 17 kwietnia.

Zastąpienie kredytu

Jak tłumaczy Aleksander Kacperczyk, starszy konsultant w Accreo Taxand, podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi odsetkowej było przeznaczenie kredytu na cele mieszkaniowe oraz zawarcie umowy kredytowej przed 31 grudnia 2006 r. (po tej dacie przepisy dotyczące ulgi zostały uchylone, jednak podatnicy, którzy nabyli prawo do odliczenia odsetek, zachowują je aż do 2027 roku).
- Analizując te przesłanki, Ministerstwo Finansów uznało, że zastąpienie kredytu mieszkaniowego tańszym kredytem refinansowym pozbawia podatników prawa do ulgi - mówi Aleksander Kacperczyk. Resort twierdzi bowiem, że otrzymanie kredytu refinansowego wiąże się z koniecznością zawarcia nowej umowy kredytowej, której celem nie jest sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej, lecz spłata istniejącego zadłużenia.

Kontynuacja ulgi

Jak tłumaczył w wywiadzie dla Gazety Prawnej Janusz Palikot, Komisja Przyjazne Państwo przygotowała projekt nowelizacji, na mocy której w sytuacji, gdy podatnik zaciąga kredyt w banku na spłatę odsetek od kredytu, który już posiada, będzie mógł taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zmianę taką zaproponowała Okręgowa Izba Radców Prawnych. Podczas prac komisji ekspert izby mec. Andrzej Dębiec wyjaśniał, że zaproponowana zmiana dotyczy refinansowania kredytu na cele mieszkaniowe i możliwości korzystania z ulgi po 1 stycznia 2007 r.
- Jeżeli chodzi natomiast o okres sprzed 1 stycznia 2007 r., to naszym zdaniem są podstawy do wydania przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej tych przepisów, żeby umożliwić kontynuowanie korzystania z ulgi odsetkowej również tym podatnikom, którzy zrefinansowali kredyt na cele mieszkaniowe przed 1 stycznia 2007 r. - tłumaczy Andrzej Dębiec.

Potrzebna zmiana

Zdaniem ekspertów nowelizacja ustawy o PIT zakładająca wprowadzenie możliwości skorzystania z ulgi w przypadku zaciągnięcia kredytu refinansowego powinna korzystnie wpłynąć na rozliczenia podatników.
- Objęcie tzw. kredytów refinansowych ulgą odsetkową zrównałoby sytuację podatników likwidując nieuzasadnione różnice podatkowe pomiędzy sytuacją kredytów mieszkaniowych i refinansowych. Z uwagi na ewentualny retrospektywny skutek, zmiana wymaga jednak znacznej precyzji zarówno co do sformułowania przepisu, jak i w procesie oceny skutków budżetowych - stwierdza Marek Jarocki, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Aleksander Kacperczyk zwraca z kolei uwagę, że zmiana ta może przyczynić się do ograniczenia niekorzystnych praktyk niektórych banków, które wykorzystując obawy klientów przed utratą prawa do ulgi odsetkowej w przypadku zmiany sposobu kredytowania podnosiły koszty spłaty dotychczasowych kredytów mieszkaniowych.
Jak wyjaśnił GP przewodniczący Janusz Palikot, zaproponowaną zmianę w pełni zaakceptowało Biuro Analiz Sejmowych, biuro legislacyjne i są one zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Ważne!
Z ulgi odsetkowej mogą korzystać podatnicy, którym w latach 2002-2006 udzielono kredytu mieszkaniowego (którzy podpisali w tym czasie umowy)