Szkolenia kandydatów na kierowców nie korzystają ze zwolnienia z VAT – uznał w dzisiejszym wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE.

Wyrok zapadł wprawdzie w sprawie jednej z niemieckich szkół jazdy, ale może mieć też znaczenie dla rozliczeń w naszym kraju. W Polsce przyjęło się bowiem, że kursy na prawo jazdy kategorii B, C, D i E są usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, które są wolne od VAT (wyjątek dotyczy kursów na prawo jazdy kategorii A niezbędnych motocyklistom).

Fiskus przyznaje też, że uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami jest obecnie jednym z podstawowych wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne stanowiska, co potwierdza m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 listopada 2015 r., nr ILPP3/4512-1-140/15-4/JO oraz odpowiedź byłego wiceministra finansów Macieja Grabowskiego udzielona 21 kwietnia 2011 r. na pytania senatorów.

Sprawdzony sposób na prawo jazdy - ponad 2800 pytań, pełna baza na egzamin teoretyczny - płyta z testami już w poniedziałek 13 maja z Dziennikiem Gazetą Prawną
Sprawdź: https://www.gazetaprawna.pl/promocje3/prawo-jazdy-2019

Niewykluczone, że ta właśnie wykładnia będzie musiała być zmieniona, bo TSUE orzekł, że nauka prowadzenia samochodu nie jest tym samym co kształcenie powszechne lub wyższe. Nie korzysta więc ze zwolnienia z VAT.

ORZECZENIE
Wyrok TSUE z 14 marca 2019 r., sygn. akt C-449/17