Szkolenia kandydatów na kierowców nie korzystają ze zwolnienia z VAT – uznał w dzisiejszym wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE.

Wyrok zapadł wprawdzie w sprawie jednej z niemieckich szkół jazdy, ale może mieć też znaczenie dla rozliczeń w naszym kraju. W Polsce przyjęło się bowiem, że kursy na prawo jazdy kategorii B, C, D i E są usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, które są wolne od VAT (wyjątek dotyczy kursów na prawo jazdy kategorii A niezbędnych motocyklistom).

Fiskus przyznaje też, że uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami jest obecnie jednym z podstawowych wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne stanowiska, co potwierdza m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 listopada 2015 r., nr ILPP3/4512-1-140/15-4/JO oraz odpowiedź byłego wiceministra finansów Macieja Grabowskiego udzielona 21 kwietnia 2011 r. na pytania senatorów.