O liczbie przekazanych dokumentów Ministerstwo Finansów poinformowało w odpowiedzi na pytanie DGP. Resort przyznał, że zdecydowana większość MDR-3 (czyli informacji o osiągniętych korzyściach) napłynęła do szefa KAS w ostatnim tygodniu lutego. Obecnie trwa ich formalna analiza – informuje MF – ale z ogólnego przeglądu wynika, że dotyczą m.in. VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dotkliwe sankcje

Dotkliwe sankcje

źródło: DGP

Korzystający też informuje

Dużo ostatnio mówi się o obowiązku raportowania o schematach podatkowych, czyli MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules), natomiast niewiele o tym, że sam podatnik musi informować o korzyściach, jakie w związku z wdrożonymi schematami osiągnął (na formularzu MDR-3). Co więcej, w przypadku VAT i PCC ma na to mało czasu.

– Jeżeli podatnik w lutym korzystał z zaraportowanego (np. przez promotora) schematu podatkowego dotyczącego VAT, kwotę osiągniętych korzyści musi zgłosić do 25 marca (jeżeli rozlicza się miesięcznie) – wyjaśnia Dariusz Gałązka, biegły rewident, partner Grant Thornton.

Trzeba to zrobić na formularzu MDR-3, wpisując numer schematu (NSP). Jeżeli nie został on jeszcze nadany, wpisuje się inne dane określone w art. 86f ordynacji.

Obowiązek korzystającego poinformowania szefa KAS o dokonywanych w danym okresie rozliczeniowym czynnościach będących elementem schematu podatkowego lub uzyskanych z niego korzyściach podatkowych wynika z art. 86j par. 1 ordynacji podatkowej. Trzeba to zrobić w terminie złożenia deklaracji.

Czy zerowy PIT to dobry pomysł?

Więcej czasu na CIT

W przypadku CIT i korzystania ze schematów w 2019 r. taką informację będzie trzeba złożyć dopiero do końca marca 2020 r., wraz z zeznaniem CIT-8. Może to na przykład dotyczyć MDR związanych z leasingiem samochodów. Pisaliśmy o tym w artykule ”Niektóre reklamy wskazują na schematy. Trzeba zgłosić fiskusowi„ (DGP nr 46/2019). Chodzi o to, że firmy leasingowe pod koniec ubiegłego roku zachęcały do szybkiego zawierania umów w celu zaoszczędzenia na podatkowych preferencjach. Wtedy było już wiadomo, że od 1 stycznia 2019 r. zmienią się przepisy i raty leasingowe będzie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu tylko z uwzględnieniem limitu 150 tys. zł.

Jeżeli firmy leasingowe przekazały oferty klientom po 1 listopada 2018 r., będą musiały zgłosić takie schematy do 30 czerwca 2019 r., a kwalifikowani korzystający złożyć w przyszłym roku MDR-3.

Do reklam firm leasingowych odnosi się Dominik Kaczmarski, dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów, w wywiadzie (”Nie możemy zrezygnować z raportowania schematów krajowych„) opublikowanym w dzisiejszym Tygodniku Podatki i Księgowość (dodatek dla prenumeratorów DGP).

Korzyści sprzed 2019 r.

Zgłoszenie nie dotyczy tylko nowych schematów, lecz także zaistniałych w ubiegłym roku – po 1 listopada 2018 r. (gdy schemat jest krajowy) lub po 25 czerwca 2018 r. (gdy schemat jest transgraniczny).

Powstaje pytanie, co jeśli w ubiegłym roku podatnik skorzystał ze schematu, który podlega retrospektywnemu raportowaniu i nadal z niego korzysta.

– Do chwili zgłoszenia schematu przez promotora lub w określonych sytuacjach przez siebie (np. gdy promotor nie poinformował go o NSP lub gdy korzystający nie zwolnił promotora z tajemnicy zawodowej), nie musi składać MDR-3, nawet jeżeli w danym okresie rozliczeniowym korzysta ze schematu – twierdzi Dariusz Gałązka.

Tłumaczy, że choć nie wynika to wprost z przepisów ordynacji, to jednak wskazuje na to ich interpretacja. Aby bowiem doszło do obowiązku składania MDR-3, musi najpierw wystąpić obowiązek zgłoszenia schematu podatkowego, co wynika z konstrukcji przepisów. – Potwierdza to w objaśnieniach minister finansów, choć robi to mało czytelnie – podkreśla.

Raportowanie schematów

Obowiązek zgłoszenia dotyczy przede wszystkim promotora. Może nim być doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, i każdy, kto proponuje rozwiązania pozwalające uzyskać korzyść podatkową. Nie chodzi tu tylko o agresywną optymalizację. Minister finansów w objaśnieniach podkreślał, że zastosowanie schematu podatkowego nie powinno być postrzegane jako sytuacja niewłaściwa lub naganna. Jeżeli promotor nie zgłosi MDR, raport musi wysłać korzystający.

Po przekazaniu informacji szef KAS musi nadać schematowi podatkowemu numer. Jeżeli schemat zgłaszał promotor, musi on przekazać nadany NSP wszystkim klientom spełniającym kryterium kwalifikowanego korzystającego (a przy MDR transgranicznych każdemu klientowi).

W zeszłym tygodniu, w artykule ”Skarbówka wie o pierwszych schematach podatkowych„ (DGP nr 44/2019), informowaliśmy o liczbie zgłoszonych schematów. Do końca lutego szef KAS dostał 331 informacji oraz ponad 140 pozostałych zawiadomień.

Grożą kary

Zarówno za niezgłoszenie schematów, jak i nieprzekazywanie MDR-3 grożą wysokie kary: co do zasady, grzywna do 720 stawek dziennych. W 2019 r. może być to od 750 zł do nawet 21,6 mln zł.

Należy pamiętać, że informację MDR-3 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zawiera ona klauzulę: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia„. Dariusz Gałązka wyjaśnia, że oznacza to, iż w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia osobie składającej grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.