Firma nie może mówić o kumulacji kar nałożonych przez fiskusa, jeśli urzędnicy sami naprawią swój błąd i wycofają się z jednej z nałożonych sankcji.
Przedsiębiorca, który złożył deklarację i wpłacił podatek po terminie – zanim fiskus rozpoczął u niego kontrolę – powinien zostać ukarany dodatkową sankcją podatkową. W takim wypadku nie musi już płacić podwyższonych odsetek za zwłokę. Jeśli urząd skarbowy pomyli się i nakaże uiścić obie sankcje, ale potem naprawi swój błąd i zrezygnuje z wyższych odsetek, podatnik nie może twierdzić, że doszło do kumulacji kar, ani wybierać do zapłaty tej korzystniejszej dla siebie. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.
Chodziło o kancelarię prawną, której rozliczenia w VAT za okres od listopada 2015 r. do marca 2017 r. zakwestionował fiskus. Kancelaria nie złożyła m.in. deklaracji za pierwszy kwartał 2017 r. Zrobiła to dopiero przed dniem wszczęcia kontroli i wpłaciła przy tej okazji zaległą daninę, dzięki czemu zgodnie z art. 112b ust. 3 ustawy o VAT urzędnicy ukarali ją najniższą 20-proc. sankcją za błędne rozliczenia.
Reklama
Kancelaria odwołała się do dyrektora izby administracji skarbowej. Zwróciła uwagę, że była zmuszona zapłacić równolegle odsetki za zwłokę według podwyższonej 150-proc. stawki, a z art. 56ba ordynacji podatkowej wynika, że fiskus nie może pobierać karnych odsetek, jeśli na podatnika nałożył sankcję w VAT. Błąd wprawdzie został poprawiony przez fiskusa, który w trybie samo kontroli uchylił postanowienie o konieczności zapłaty wyższych odsetek, ale zdaniem kancelarii niewiele to zmienia. Skoro bowiem była już zmuszona płacić sankcyjne odsetki, to nie można było jej obciążać jeszcze bardziej dotkliwą sankcją w VAT. Inaczej dochodzi do niezgodnej z przepisami kumulacji karania – argumentowała.
Nie przekonała jednak ani dyrektora izby administracji skarbowej, ani Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. WSA przyznał, że pierwotnie doszło do podwójnego karania za błędne rozliczenia, ale jak zauważył, urzędnicy sami ten błąd naprawili. Nie ma więc mowy o kumulacji kar. Dodatkowo z przepisu art. 56ba ordynacji podatkowej wynika wprost, że pierwszeństwo ma zawsze dodatkowa sankcja w VAT, jeśli więc została już nałożona, nie można równolegle karać podatnika wyższymi odsetkami za zwłokę. Podatnik nie może odwrócić tej kolejności tylko dlatego, że byłoby to dla niego korzystne.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Rzeszowie z 31 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 784/18.