Szef Krajowej Administracji Skarbowej dostał do końca lutego 331 informacji oraz ponad 140 pozostałych zawiadomień składanych w ramach nowych obowiązków.
Jaki schemat i do kiedy o nim poinformować / DGP
Poinformował o tym DGP Dominik Kaczmarski, dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów.
28 lutego minął termin na zawiadomienie szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o schematach wdrażanych po 31 grudnia 2018 r. Zasadniczo, zgodnie z ordynacją podatkową, jest na to mniej czasu, bo tylko 30 dni, licząc od pierwszej czynności związanej ze stosowaniem MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules).
Minister finansów przesunął jednak ten termin do końca lutego br., bo zdawał sobie sprawę z tego, że obowiązek jest całkiem nowy, wszedł w życie z początkiem roku i budzi wiele pytań.

Przypadki mniejszej wagi

O prolongacie minister poinformował w urzędowych objaśnieniach wydanych 31 stycznia 2019 r. Zapewnił, że „ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do 28 lutego 2019 r.”.
Minister dodał, że jeżeli ktoś jeszcze bardziej się spóźni, ale prawidłowo wykona obowiązki informacyjne w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., to opóźnienia te będą traktowane jak przypadki mniejszej wagi.
Jest to istotne z tego względu, że niepoinformowanie o schemacie podatkowym jest zagrożone grzywną do 720 stawek dziennych. W 2019 r. stawka dzienna waha się w granicach od 75 zł do 30 tys. zł, więc kara może wynieść od 750 zł do nawet 21,6 mln zł. W wypadku mniejszej wagi sprawcy grozi jednak grzywna za wykroczenie, a nie za przestępstwo skarbowe.

Graniczne daty

Obowiązek raportowania spoczywa w pierwszej kolejności na promotorach, czyli np. doradcach podatkowych, adwokatach, radcach prawnych. Firma, która korzysta ze schematu, musi poinformować o nim szefa KAS tylko wtedy, gdy nie zrobił tego promotor.
Wprowadzona przez ministra prolongata nie dotyczy schematów, które zostały wdrożone jeszcze w ubiegłym roku, a konkretnie po 1 listopada 2018 r. (gdy schemat jest krajowy) lub po 25 czerwca 2018 r. (gdy schemat jest transgraniczny). To graniczne daty dotyczące raportowania, wprowadzone przy okazji uchwalania nowych przepisów (art. 28 ust. 1 i ust. 3 ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.).
W tym wypadku czasu na zawiadomienie szefa KAS jest więcej. Termin dla promotora jest do końca czerwca br., a dla korzystającego – do końca września, gdyby szefa KAS nie poinformował promotor.

Ważny próg

O schematach zagranicznych trzeba informować niezależnie od wielkości podmiotu, który z niego korzysta. Inaczej jest ze schematami krajowymi; w tym wypadku decyduje jeszcze spełnienie kryterium „kwalifikowanego korzystającego”. Dopiero przekroczenie jednego z progów (odpowiednio 10 mln euro przychodów, kosztów albo aktywów lub 2,5 mln euro wartości przedmiotu uzgodnienia) powoduje, że schemat podatkowy (inny niż transgraniczny) należy zgłosić szefowi KAS.
Przepisy wymagają też posiadania procedury wewnętrznej przeciwdziałającej niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. O ten obowiązek pyta wielu czytelników DGP. Zarówno z art. 86l par. 1 ordynacji podatkowej, jak i z ministerialnych objaśnień jasno wynika, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie promotorów, a nie korzystających.
Niepoinformowanie o schemacie podatkowym jest zagrożone grzywną do 720 stawek dziennych