Do 4 marca można przesyłać uwagi do projektu struktur logicznych informacji o cenach transferowych – poinformowało Ministerstwo Finansów.
Chodzi o obowiązujące od początku 2019 r. przepisy ustaw o PIT i CIT (odpowiednio art. 23zf i art. 11t). Nakładają one na podmioty powiązane obowiązek składania informacji o cenach transferowych. Informacja ta musi być sporządzana na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.
Resort przygotował projekt takich struktur logicznych na podstawie przepisów ustawowych i rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie CIT (Dz.U. z 2018 r. poz. 2487). Teraz pyta podatników o jej poprawność merytoryczną i logiczną. Opinie, wnioski i uwagi wraz ze szczegółowym uzasadnieniem można przesyłać elektronicznie na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl
MF dodało, że po zakończeniu konsultacji przygotuje analogiczną strukturę dla przepisów o PIT.
Warto przypomnieć, że nowe obowiązki dotyczą co do zasady dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.
Natomiast w odniesieniu do obowiązków w zakresie cen transferowych za 2018 r. stosuje się – zdaniem resortu – co do zasady przepisy ustawy i rozporządzeń obowiązujące w 2018 r. Ministerstwo wyjaśniło to w komunikacie opublikowanym na początku lutego br. Powołało się przy tym na przepisy przejściowe, tj. art. 44 ust. 1 ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193).
Zdaniem MF bez znaczenia jest to, że w roku wykonywania obowiązków sprawozdawczych za rok poprzedni uchylone przepisy już nie obowiązują.
Resort dodał zarazem, że istnieje możliwość wyboru nowych przepisów do wszystkich transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r., w oparciu o art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej.