Przedsiębiorca, który zorganizował imprezę z okazji otwarcia nowego zakładu produkcyjnego, odliczy od przychodu wydatki na część formalną i bankietową, ale nie taneczną – stwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadał producent balkonów, który w październiku 2017 r. zorganizował huczną imprezę z okazji otwarcia nowego zakładu. Wydatki z tym związane chciał odliczyć od przychodu, bo – jak argumentował – impreza miała na celu wzmocnienie wizerunku jego firmy jako wiarygodnego partnera biznesowego, co przełożyłoby się na relacje z kontrahentami i pracownikami.
Producent uważał, że żaden z poniesionych przez nią wydatków nie powinien być traktowany jako koszt reprezentacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT byłby on wykluczony z kosztów podatkowych).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym tylko w części. Potwierdził, że części: formalna i bankietowa, związane z otwarciem zakładu, służyły promocji i reklamie spółki, więc wydatki na ich zorganizowanie są kosztem uzyskania przychodu. Zwrócił uwagę na to, że w ich trakcie miały miejsce przemówienia oraz pokaz filmu stworzonego w celu promocji spółki jako pracodawcy na lokalnym rynku oraz jako wiarygodnego partnera biznesowego.
Co innego część taneczna, nie służyła ona promocji spółki, lecz jej reprezentacji – stwierdził organ. Uznał, że nie miała ona wiele wspólnego z typową promocją lub reklamą, służyła raczej stworzeniu dobrego wizerunku firmy oraz kreowaniu pozytywnych relacji z klientami.
Dyrektor KIS zastrzegł, że jego stanowisko mogłoby być odmienne, gdyby uznać, że ta część wydatków była powiązana z firmową integracją. Skoro jednak spółka nie wskazała tego we wniosku o interpretację, to nie może tego zrobić organ podatkowy – podsumował.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 lutego 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.513.2018.2.NL