Aby odliczyć darowiznę pieniężną, trzeba mieć potwierdzenie przelewu, z którego wynikają dane darczyńcy, obdarowanego oraz kwota i odpowiedni tytuł wpłaty.
Fundacja Siepomaga przesyła e-mailem darczyńcom potwierdzenia wpłacanych darowizn, zawierające informacje o kwocie darowizny i dane obdarowanego. Natomiast darczyńca ma sam wpisać swoje dane (imię, nazwisko i adres) w przeznaczonym do tego miejscu.
– Czy takie potwierdzenie może być podstawą odliczenia w zeznaniu PIT? – zastanawiają się nasi czytelnicy. Takie samo pytanie pada często na forach internetowych.
O rozwianie wątpliwości poprosiliśmy Ministerstwo Finansów i ekspertów. Odpowiadają zgodnie – oświadczenie obdarowanego to za mało, istotne jest, czy podatnik posiada właściwie opisany dowód przelewu.

Sam e-mail to za mało

W odpowiedzi na pytania DGP ministerstwo przypomina, że sposób dokumentowania darowizn przekazywanych fundacjom na działalność pożytku publicznego określa art. 26 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o PIT.
Z przepisów tych wynika, że wysokość darowizn pieniężnych ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy (w przypadku darowizn niepieniężnych konieczny jest dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu).
„Zatem do odliczenia darowizny pieniężnej konieczna jest wpłata na rachunek obdarowanego oraz udokumentowanie tej wpłaty dowodem, z którego wynika: kto, komu, z jakiego tytułu oraz w jakiej kwocie przekazał darowiznę pieniężną” – wylicza MF.
Zdaniem resortu warunku tego nie spełnia samo tylko potwierdzenie, które nie zawiera imienia i nazwiska darczyńcy, a jedynie wolne miejsce na wpisanie tych danych przez adresata e-maila (którym notabene nie musi być darczyńca).
„Powyższe nie oznacza jednak, że faktyczny darczyńca nie ma prawa do odliczenia” – dodaje MF. Wyjaśnia, że jeżeli darczyńca „wydrukuje potwierdzenie przelewu darowizny ze swojego konta lub dysponuje kopią przekazu pocztowego, z których wynika komu, jakim tytułem oraz w jakiej kwocie przekazał darowiznę pieniężną, to będzie mógł skorzystać z odliczenia”.
– Posiadanie potwierdzenia przelewu zasadniczo jest wystarczającą podstawą do zastosowania ulgi podatkowej – potwierdza Katarzyna Konkol, konsultant podatkowy w MDDP.

Dowód wpłaty

Wątpliwości może jednak budzić możliwość odliczenia darowizny, która została przekazana za pośrednictwem platform płatniczych typu PayU czy PayPal.
– Korzystanie z pośredników w transakcjach nie powinno dyskwalifikować prawa do odliczenia – uważa Katarzyna Konkol.
W praktyce wiele będzie zależało od tego, jak opisane jest potwierdzenie takiego przelewu. Ważne, żeby organ podatkowy nie miał wątpliwości, kto i z jakiego tytułu otrzymał środki pieniężne.
Właśnie w takich sytuacjach pomocne może się okazać dodatkowe oświadczenie otrzymane z fundacji o przekazanej darowiźnie.
W przypadku fundacji, której przypadek opisujemy, takich wątpliwości być nie powinno – jasno jest bowiem opisany tytuł przelewu (darowizna wraz z konkretnym numerem), a obok nazwy pośrednika płatności pojawia się też nazwa właściwego jej odbiorcy – czyli fundacji.
Katarzyna Konkol zwraca uwagę, że sama Krajowa Informacja Skarbowa w swoich wyjaśnieniach wskazuje na możliwość odliczenia darowizny, jeśli poza dowodem płatności za pośrednictwem platform płatniczych dysponujemy potwierdzeniem otrzymania darowizny od podmiotu obdarowanego, zawierającym szczegóły transakcji.