Kto wystąpi o interpretację dotyczącą transakcji z zagranicznym kontrahentem będącym osobą fizyczną, będzie musiał podać tylko jego kraj lub terytorium zamieszkania – wynika z raportu Ministerstwa Finansów sporządzonego po konsultacjach publicznych.
Chodzi o projekt nowelizacji dotyczącej m.in. ordynacji podatkowej. Pierwotnie zakładał on obowiązek podawania we wniosku o interpretację wszystkich danych zagranicznego kontrahenta, w tym także jego imienia i nazwiska (projektowany art. 14b par. 3a pkt 2).
W uwagach do projektu Konfederacja Lewiatan zwróciła uwagę na to, że spełnienie takiego wymogu byłoby niemożliwe przy licznych transakcjach jednego typu, zawieranych z dużą liczbą kontrahentów, nieokreślonych jeszcze na dzień złożenia wniosku.
Co więcej, zbieranie przez polskiego fiskusa tak dużej ilości danych osobowych bez zgody zainteresowanych byłoby problematyczne ze względu na unijne rozporządzenie RODO. Resort finansów zapewnił, że w najnowszej wersji projektu zrezygnuje z tak daleko idącej szczegółowości.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – w komisji prawniczej