„Raportowanie schematów podatkowych, MDR” – to słowa, które coraz częściej od nowego roku pojawiają się na ustach przedsiębiorców i doradców podatkowych. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia tego roku i nakładają szereg obowiązków i dotkliwych sankcji na podatników. Kluczowy problem pojawia się w momencie próby interpretacji wdrożonych przepisów. Szybka implementacja przepisów o MDR spowodowała, że przepisy te zawierają wiele pojęć nieostrych, dających dowolność ich interpretacji, a wydany przez Ministerstwo Finansów projekt objaśnień zdaje się tych wątpliwości nie rozstrzygać, a wręcz je pogłębia.

Podczas prowadzonych szkoleń często słyszymy „u nas nie występują schematy podatkowe, nasza firma nie prowadzi optymalizacji podatkowych – to nas nie dotyczy”, po krótkiej rozmowie i przedstawieniu czym różnią się nasze przepisy od przepisów unijnych, pada jedno podstawowe pytanie – Czym jest schemat podatkowy?

Większości osób, schemat podatkowy kojarzy się z działaniem celowym, budową określonej struktury, która wykorzystując luki w prawie podatkowym ma doprowadzić do osiągnięcia korzyści podatkowej. Zdaje się być to prawidłowa interpretacja tego pojęcia. Co do zasady, schemat podatkowy powinien stanowić element agresywnej optymalizacji podatkowej.