Nie ma przeszkód, żeby zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym, stwierdzającym spełnienie wymogów technicznych dla samochodu ciężarowego w zakresie VAT, mogłoby być stosowane również dla potrzeb PIT i CIT – odpowiedziało Ministerstwo Finansów na pytanie DGP.
O problemie napisaliśmy w artykule „Podatnik musi jeździć do stacji diagnostycznej dwa razy” (DGP nr 9/2019). Dotyczy on przedsiębiorców, którzy chcieliby potwierdzić, że ich samochód jest ciężarowy i w związku z tym nie mają do nich zastosowania ograniczenia kosztów użytkowania auta, amortyzacji, ubezpieczenia oraz opłat leasingowych.
Z przepisów wynika, że aby kupiony przez podatnika samochód został uznany za ciężarowy, musi spełniać przesłanki, o których mowa w art. 5a pkt 19a ustawy o PIT (i odpowiednio art. 4a pkt 9a CIT). Dodatkowo podatnik musi posiadać zaświadczenie (o którym mowa w art. 5d ustawy o PIT i art. 4c ustawy o CIT) wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym stwierdzającym, iż samochód jest ciężarowy.