Ministerstwo Finansów udostępnia na swojej stronie dwie wersje formularza PIT-4R za 2018 r. – siódmą i ósmą. Księgowi mają wątpliwości, którą z nich wysłać do urzędu skarbowego i jak wypełnić niektóre pola.
Chodzi o roczną deklarację o zaliczkach na podatek dochodowy. Trzeba ją złożyć do końca stycznia.
Najnowszy wzór tego formularza (8) określił minister finansów w rozporządzeniu z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2237).
Reklama
Przepisy tego rozporządzenia weszły w życie 1 stycznia br. i mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2018 r.
Poprzednia wersja PIT-4R (7) mogła być składana tylko do końca 2018 r. – tłumaczy Grzegorz Ogórek, starszy menedżer w PwC. Jako przykład podaje firmy, które były zlikwidowane w trakcie roku.
Księgowi mają też inny problem – pytają, co wpisać w części C do dodanego wiersza 8 „Dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły”.
– Pozycji tej nie wypełnia pracodawca, ale organ rentowy – wyjaśnia Grzegorz Ogórek. Przypomina, że przedsiębiorcy nie mają już obowiązku rozliczania swojego pracownika (na jego wniosek). Robią to natomiast organy rentowe, czyli ZUS.
– Jeżeli więc ZUS rozliczył np. emeryta lub rencistę za 2017 r. i wyniku tego w 2018 r. musiał pobrać dodatkowe kwoty, to wpisuje je w wierszu nr 8. Natomiast przy nadpłacie informacje te organ rentowy umieszcza w wierszu nr 9 „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki” – tłumaczy ekspert.
Należy też pamiętać, że w 2019 r. płatnicy zobowiązani są do wysyłki druków PIT-4R oraz PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że z formy papierowej nie mogą już korzystać zatrudniający nie więcej niż pięciu pracowników.