Jeżeli trzecia z kolei umowa zostanie zawarta w ciągu 14 dni od pierwszej, to każda następna (czwarta, piąta itd.) będzie mogła być rozliczona wraz z poprzednimi.
Tak nowe przepisy dotyczące zbiorczych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych interpretuje Ministerstwo Finansów. Poinformowało o tym w odpowiedzi na pytanie DGP. Wyjaśniło zarazem, o jakie umowy chodzi. Słowem, czy wszystkie one będą musiały dotyczyć tej samej czynności, np. tylko pożyczki albo tylko sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych.

Co najmniej trzy