Jeśli podatnik wydał pieniądze ze sprzedaży mieszkania na ocieplenie domu i skorzystał z ulgi mieszkaniowej, to nie może już tych pieniędzy odliczyć od dochodu w ramach innej preferencji – odpowiedziało Ministerstwo Finansów na pytanie DGP.
O możliwość łączenia nowej ulgi termomodernizacyjnej z ulgą mieszkaniową spytał nasz czytelnik. Wyjaśnił, że przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości sprzedał ją, a uzyskane w ten sposób pieniądze chce przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe – ocieplenie domu jednorodzinnego. W ten sposób skorzysta z ulgi mieszkaniowej, a więc nie zapłaci PIT od pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości.
Od 1 stycznia br. pojawiła się również inna preferencja – możliwość odliczenia wydatków na tzw. przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli m.in. ocieplenie domu, wymianę okien i drzwi.
Czytelnik spytał więc, czy jeżeli sfinansuje ocieplenie domu pieniędzmi zwolnionymi z PIT w ramach ulgi mieszkaniowej, to będzie mógł te same wydatki odliczyć również od dochodu w ramach innej ulgi – termomodernizacyjnej.
Niestety, takiej możliwości nie ma. – Jeżeli poniesiony przez podatnika wydatek został rozliczony w ramach ulgi mieszkaniowej, tj. w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, to w tej części wydatek ten nie może być odliczony w ramach ulgi termomodernizacyjnej – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi przesłanej DGP.
To oznacza, że podatnik musi zdecydować, z której ulgi chce skorzystać: mieszkaniowej czy termo modernizacyjnej. Jeśli wybierze pierwszą, to nie będzie musiał płacić 19 proc. PIT od dochodu ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości, wydanego na ocieplenie domu. Jeśli wybierze nową ulgę, to będzie musiał zapłacić 19 proc. PIT od dochodu ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości, ale wydatek poniesiony na ocieplenie odliczy od dochodu.
W praktyce korzystniejsza może okazać się ulga mieszkaniowa – patrz przykład.
Należy też pamiętać o warunkach skorzystania z poszczególnych ulg. W przypadku mieszkaniowej pieniądze ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości trzeba wydać w ciągu 3 lat na własne cele mieszkaniowe.
Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie jednorodzinnych budynków mieszkalnych (domów), a odliczyć można nie więcej niż 53 tys. zł. Termomodernizację trzeba przeprowadzić i zakończyć w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwsze koszty.
Przykład 1
Załóżmy, że podatnik jest zatrudniony na umowę o pracę, a jego dochód w tym roku wyniesie 50 tys. zł. Na ocieplenie domu podatnik wyda 20 tys. zł (część pieniędzy ze sprzedaży poprzedniego mieszkania).
Wariant I – podatnik korzysta z ulgi mieszkaniowej
Od dochodu z pracy zapłaci 18 proc. podatku – 8444 zł.
Dochód ze sprzedaży poprzedniego mieszkania wydany na ocieplenie domu będzie zwolniony z PIT.
Wariant II – podatnik korzysta z ulgi termomodernizacyjnej
Od dochodu z pracy odejmie wydatek na ocieplenie domu (50 tys. zł – 20 tys. zł), a więc PIT zapłaci od dochodu wynoszącego 30 tys. zł. PIT wyniesie 4844 zł.
Dodatkowo, skoro podatnik nie skorzysta z ulgi mieszkaniowej, to od kwoty 20 tys. zł ze sprzedaży poprzedniego mieszkania będzie musiał zapłacić 19 proc. PIT, czyli 3800 zł.
Łącznie zapłaci: 8644 zł, a więc 200 zł więcej niż w wariancie I.