Ulga podatkowa na termomodernizację umożliwi odliczenie od dochodu kosztów poniesionych z tytułu przedsięwzięć termomodernizacyjnych w domach jednorodzinnych. Rozwiązanie to ma na celu zachęcenie obywateli do zaangażowania się w walkę ze smogiem.

Ulga termomodernizacyjna – co to takiego?

Ulga termomodernizacyjna to rodzaj ulgi podatkowej, która pozwala na odliczenie od dochodów wydatków związanych z termomodernizacją domów jednorodzinnych, tj. m.in. termoizolacją czy wymianą źródeł ciepła starej generacji (opalanych węglem).

Od kiedy będzie można skorzystać z ulgi?

Projekt wprowadzający instrument podatkowy ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Ulgę termomodernizacyjną będzie więc można wykazać w rozliczeniu PIT za rok podatkowy 2019, czyli w 2020 r.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Rozwiązanie jest kierowane do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy są podatnikami podatku PIT i rozliczają się według:

  • skali podatkowej,
  • 19-proc. stawki podatku

lub

  • opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązuje przy tym kryterium dochodowe – dochód na osobę w gospodarstwie domowym, które współtworzy podatnik, musi przekraczać 1600 złotych miesięcznie.

Wysokość ulgi

Podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu 23% wydatków związanych z przedsięwzięciami o charakterze termomodernizacyjnym. Wprowadzono jednak pewne ograniczenie, zgodnie z którym ulga nie może być wyższa niż 53 tysiące złotych.

Dodatkowym warunkiem jest przeprowadzenie termomodernizacji w ciągu 3 lat.