Od 2019 r. nabywca wyrobów węglowych musi oświadczyć, że wykorzysta je do celów opałowych. W przeciwnym razie nie kupi towaru bez akcyzy.

Taki obowiązek będzie jednak dotyczyć tylko jednorazowych zakupów powyżej 200 kg. Przy mniejszych transakcjach nabywcy nie będą musieli składać oświadczeń, a sprzedawcy wystawiać faktur dokumentujących transakcję.

Takie zasady wynikają z dwóch aktów prawnych: dużej nowelizacji przepisów akcyzowych i celnych z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1697) oraz z rozporządzenia ministra finansów z 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2379).

Resort finansów przypomniał ich szczegóły w specjalnej broszurze, którą opublikował na swojej stronie internetowej.

Reklama

Nabywcy będą mogli złożyć oświadczenie na fakturze wystawionej przez sprzedawcę albo w okresowej umowie łączącej obie strony. W tym drugim przypadku oświadczenie będzie uprawniać do zakupu bez akcyzy tylko tej ilości wyrobów węglowych, o której będzie mowa w umowie.

Treść oświadczenia będzie się nieznacznie różnić w zależności od statusu nabywcy, tj. od tego, czy jest to osoba fizyczna czy firma.

Branża różnie ocenia zmiany. Jedni je chwalą, inni krytykują (pisaliśmy o tym w artykule „Do handlu węglem może wrócić biurokracja”, DGP nr 88/2018).

Eksperci podatkowi przypominają, że nabywcy musieli już składać oświadczenia między 2012 r. a połową 2013 r. i wielu z nich (szczególnie osoby starsze) nie mogło sobie dać rady z formularzami. Ostatecznie resort finansów wycofał się wtedy z tego wymogu.

Teraz pomysł wrócił i od 2019 r. ma być realizowany.

Resort finansów przypomniał w broszurze, że w 2019 r. nie zmieni się sam katalog zwolnień akcyzowych dla wyrobów węglowych (art. 31a ustawy o podatku akcyzowym). Nadal więc z preferencji będą mogły korzystać np. gospodarstwa domowe oraz organy administracji publicznej.