Zdjęcie celofanu z paczki papierosów, zmiana ceny i ponowne obłożenie celofanem to produkcja papierosów, którą trzeba przeprowadzać w składzie podatkowym – orzekł NSA.
Chodziło o producenta papierosów, który musi czasem obniżyć ich maksymalną cenę detaliczną (z ang. repricing). W praktyce musi zdjąć celofan z opakowań jednostkowych, nadrukować nową cenę i ponownie założyć celofan. Następnie paczki są pakowane w kartony i dostarczane do odbiorców.
Spółka zaznaczyła, że zmiana ceny na opakowaniach nie skutkuje zdjęciem, zniszczeniem ani uszkodzeniem banderol. Poszczególne paczki nie są też otwierane.
Dlatego uważała, że nie można uznać zmiany ceny za produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, a nawet za pakowanie wyrobów tytoniowych. Argumentowała, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, musiałoby to dotyczyć samych papierosów, a nie ich jednostkowych opakowań. Sądziła więc, że nie musi przeprowadzać repricingu w składzie podatkowym.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uważał natomiast, że przepakowanie i zmiana cen papierosów to produkcja wyrobów tytoniowych.
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Stwierdził, nie można ograniczać pakowania wyrobu akcyzowego jedynie do czynności związanej z bezpośrednim opakowaniem wyrobu tytoniowego, skoro w praktyce jest to proces składający się z kilku elementów. Produkcja papierosów nie kończy się więc w momencie umieszczenia ich w opakowaniu jednostkowym.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Nie zgodził się ze spółką, że pakowaniem można uznać jedynie umieszczenie pojedynczych papierosów w opakowaniach papierowych (popularnie zwanych paczkami). Sędzia Barbara Mleczko-Jabłońska zwróciła uwagę na to, że art. 99 ust. 1 ustawy akcyzowej wdraża tzw. dyrektywę tytoniową. Zgodnie z preambułą dyrektywy, repricing może być dokonany jedynie przez producenta.
Przepis ten został pośrednio wdrożony do polskiej definicji produkcji wyrobów tytoniowych. Jest nią – zgodnie z ustawą – wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie.
– Ustawa nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem „pakowanie”, dlatego należy przyjąć jego potoczne znaczenie – wyjaśniła sędzia Barbara Mleczko-Jabłońska.
NSA uznał więc, że skoro celofan musi być zdjęty, to niezależnie od tego, czy zmiana ceny jest w dół czy w górę, mamy do czynienia z przepakowaniem. A zatem jest to produkcja i trzeba ją przeprowadzać w składzie podatkowym, a nie poza nim – orzekł sąd.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 14 grudnia 2018 r., sygn. akt I GSK 944/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia