Ministerstwo Finansów jest gotowe do zmian w projekcie rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych. Zapewniło o tym w odpowiedzi na pytanie DGP.
Chodzi o projektowany kontrowersyjny przepis, który ma zobowiązywać sprzedawców do wydawania paragonów jeszcze przed otrzymaniem należności od kupującego. Co więcej, taki sprzedawca musiałby informować nabywcę o swoich obowiązkach fiskalnych (np. o tym, że musi wydać paragon).
MF zapewniło jednak, że jest gotowe przedyskutować swój pomysł. Przypomniało także, że rozporządzenie przygotowane zostało na ewentualność uchwalenia przez parlament nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej kasy online. Nowelizacja ta ciągle jednak czeka na drugie czytanie w Sejmie.