Podatnicy mają czas do 20 stycznia 2019 roku na decyzję ws. formy opodatkowania zarobków. Jedną z możliwości jest zastosowanie karty podatkowej. Kiedy to rozwiązanie będzie opłacalne i kto może z niego skorzystać? Znamy już stawki karty podatkowej obowiązujące w 2019 roku.

Obok podatku liniowego, ryczałtu czy skali podatkowej, podatnicy mogą zdecydować się na opodatkowanie swoich zarobków w postaci karty podatkowej. Idea tego rozwiązania sprowadza się do opłacania stałej kwoty podatku niezależnie od faktycznie uzyskiwanych przychodów. Nie każdy jednak może skorzystać z takiej formy uiszczania daniny. Rozwiązanie to zarezerwowane jest dla wybranych zawodów, głównie rzemieślniczych.

Podatnik, który chce rozliczać się z fiskusem na podstawie karty powinien zachować limit stanu zatrudnienia (np. wulkanizator rozliczający się w formie karty może zatrudniać do trzech osób). Równoległe prowadzenie innej działalności gospodarczej czy wytwarzanie wyrobów opodatkowanych akcyzą wykluczają zastosowanie karty podatkowej.

Stawki karty podatkowej są określone kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu o inflację. Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów, w tym roku po raz kolejny stawki wzrosły. Ich wysokość uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników, rodzaju prowadzonego biznesu czy liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Oto przykładowe stawki, które podatnicy rozliczający się w tej formie opłacą w 2019 roku:

• Ślusarz wykonujący usługi w miejscowości liczącej nie więcej niż 5000 mieszkańców zapłaci 377 złotych miesięcznie. To 6 złotych więcej niż w ubiegłym roku. Jeśli zaś pracuje w mieście liczącym więcej niż 50 tys. mieszkańców miesięczna opłata wyniesie 485 zł.
• Mechanik maszyn i urządzeń rolniczych w zależności od miejsca wykonywania zawodu i liczby zatrudnianych pracowników miesięcznie zapłaci nie mniej niż 187 złote i nie więcej niż 883 złotych.
• Zatrudniający 3 pracowników zegarmistrz pracujący w miejscowości liczącej nie mniej niż 5000 i nie więcej niż 50 tys. mieszkańców zapłaci 698 złotych. Jeśli nie zatrudnia innych pracowników opłata wyniesie 227 złotych.
• Zakład stolarski z 3 pracownikami wykonujący usługi w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci co miesiąc 1289 złotych
• Zakład krawiecki z więcej niż 5 pracownikami wykonujący usługi w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci co miesiąc 883 zł
• Kominiarz z 2 pracownikami wykonujący usługi w miejscowości do 50 tys. mieszkańców zapłaci co miesiąc 630 zł
• fryzjer męski bez pracowników wykonujący usługi w małej miejscowości do 5 tys. mieszkańców zapłaci co miesiąc 124 zł
• kosmetyczka wykonująca samodzielnie usługi w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci co miesiąc tylko 166 zł
• Lakiernik wraz z pomocnikiem pracujący w mieście powyżej 50.tys mieszkańców zapłaci miesięcznie 576 złotych.Lista prawie 100 zawodów z wykazem stawek karty podatkowej dostępna jest w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Należy pamiętać , że kwota podatku jest ostatecznie zaniżona o kwotę składki na ubezpieczenia zdrowotne.

pdf icon Stawki karty podatkowej w 2019 roku
pobierz plik

Jak zgłosić opodatkowanie kartą podatkową? Właściwy urząd skarbowy przy karcie podatkowej określa się według położenia zorganizowanego zakładu. Zgłoszenie opodatkowania działalności kartą podatkową musi nastąpić przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku podatników prowadzących już działalność gospodarczą, nie później niż do 20 stycznia roku na formularzu PIT-16.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r.