Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem legislacyjnym, od 1 lipca przyszłego roku nie trzeba będzie przesyłać części deklaracji VAT. Zastąpi je jednolity plik kontrolny.

Na stronach rządowego centrum legislacji pojawił się kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Głównym jego punktem jest likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K i zastąpienie je plikiem JPK_VAT. Jak uzasadnia projektodawca, obowiązek rozliczenia podatku VAT pozostaje, uprości się sposób tego rozliczenia.

Rozbudowane pliki JPK _ VAT będą zawierały dane pozwalające na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej oraz dotychczasowych plików JPK_VAT.

JPK_VAT na nowo

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, nowy plik JPK_VAT będzie wzorem dokumentu elektronicznego, wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT, która będzie wysyłana razem z deklaracją VAT. Wprowadzony będzie jeden nowy plik JPK_VAT , składający się z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej. Co to oznacza dla podatników? Vatowcy nie będą już musieli tak jak dotychczas wysyłać skarbówce deklaracji VAT i pliku JPK. Nowy plik JPK_VAT będzie zawierał w sobie bowiem deklarację oraz ewidencję VAT. Dodatkowym uproszeniem ma być też eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT , tj. VAT - ZZ, VAT - ZD i VAT – ZT. Te zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

"Wprowadzane zmiany zmniejszają obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, gdyż w znacznym stopniu uproszczają rozliczenia z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, odpowiednio w terminie miesięcznym lub kwartalnym, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 (VAT-7K)" – czytamy w uzasadnieniu.

Faktury pod kontrolą

Projekt wprowadza też nowy obowiązek dla podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących. Będą oni zobowiązani do informowania nabywców o obowiązkach związanych z wystawieniem i wydaniem paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży. Jak zaznacza ustawodawca, klienci znający obowiązki sprzedawców w tym zakresie, łatwiej będą korzystali ze swoich uprawnień poprzez żądanie wydania paragonu fiskalnego w sytuacji, gdy sprzedawca go nie wyda lub nie zarejestruje sprzedaży na kasie. „Upowszechnienie wiedzy, że paragon fiskalny (lub faktura) musi zostać wręczony przy dokonywaniu każdych zakupów , bez względu na przedmiot i kwotę zakupu, pozwoli na skuteczniejszą walkę z „szarą strefą”- zaznaczono.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Etap legislacyjny: opiniowanie

Projekt z dnia 30 listopada 2018 roku ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

PODATKI 2019 - wszystko co musisz wiedzieć o zmianach znajdziesz w serii książek dołączonych do Dziennika Gazety Prawnej10 i 11 grudnia Podatki 2019 cz. 1 i cz. 2. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej, PIT, CIT, VAT, ryczałcie, akcyzie i pozostałych podatkach 12 grudnia Rozliczenia podatkowe 2019.
Sprawdź na: https://www.gazetaprawna.pl/promocje3/podatki-2019