Każda pomyłka w ewidencji VAT, nieskorygowana przez dwa tygodnie od jej ujawnienia przez fiskusa, będzie podatnika drogo kosztować.
Tak wynika z konsultowanego obecnie projektu nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej, o którym pisaliśmy w DGP nr 236/2018 „Deklaracje VAT znikną od lipca przyszłego roku”. Projekt zakłada, że podatnicy nie będą musieli już składać odrębnie JPK_VAT i deklaracji podatkowych (miesięcznych ani kwartalnych). Zastąpi je nowa rozbudowana struktura pliku kontrolnego (roboczo nazwana JPK_VDEK). Znajdą się w niej dane z ewidencji, deklaracji VAT oraz dodatkowe informacje, które posłużą fiskusowi do lepszej analizy ryzyka podatkowego.
Zniknie też informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT-27). Jednocześnie projekt zastrzega, że podatnik za każdą pomyłkę w części ewidencyjnej pliku, której nie skoryguje w ciągu 14 dni od wezwania z urzędu skarbowego, zapłaci mandat w wysokości 500 zł. Niezależnie od tego pojawią się też nowe sankcje karnoskarbowe. Grzywna za wykroczenie skarbowe będzie czekać już nie tylko tych, którzy w ogóle nie prześlą JPK, ale też tych, którzy wyślą fiskusowi wadliwy plik. Kto natomiast w ogóle nie prześle fiskusowi swoich ksiąg podatkowych bądź przekaże je w wadliwej formie, narazi się na karę w wysokości nawet 240 stawek dziennych.
Etap legislacyjny
Projekt znajduje się w konsultacjach