Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesądzi, czy nasze ograniczenia dotyczące obniżania podstawy opodatkowania VAT nie naruszają unijnych zasad.
Postanowił o tym Naczelny Sąd Administracyjny, a przekonała go argumentacja pełnomocnika podatnika. Wywodził on, że z wcześniejszego orzeczenia TSUE w sprawie Enzo Di Maura (z 23 listopada 2017 r., sygn. C-246/16) wynika, iż państwa członkowskie nie mają pełnej swobody we wprowadzaniu warunków dotyczących ulgi na złe długi.
– Trybunał wyraźnie powiedział, że państwa członkowskie mogą wprowadzić tylko takie warunki, które mają na celu uwzględnienie stanu niepewności co do tego, czy brak zapłaty od nabywcy jest ostateczny i czy nie ma ryzyka oszustwa podatkowego. Wszelkie inne ograniczenia są sprzeczne z zasadą neutralności VAT – przekonywał na rozprawie przez NSA dr Adam Bartosiewicz z kancelarii doradztwa podatkowego EOL.