Zapadł precedensowy wyrok w sprawie obowiązującego od 2018 r. ograniczenia dotyczącego odsetek, prowizji, kar, opłat. Fiskus przegrał.
WSA we Wrocławiu orzekł 13 listopada 2018 r., że odsetki od pożyczek i kredytów można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów do wysokości 3 mln zł powiększonej o 30 proc. EBITDA (sygn. akt I SA/Wr 833/18). Wyrok jest nieprawomocny, nie wiadomo, jak do problemu ustosunkuje się Naczelny Sąd Administracyjny (jeśli fiskus złoży skargę kasacyjną). Jest jednak niezmiernie ważny, bo przełamuje stanowisko fiskusa, który we wszystkich dotychczas wydanych interpretacjach indywidualnych prezentował wykładnię niekorzystną dla podatników.

Ile do kosztów