Abolicją podatkową zostaną objęci podatnicy pracujący za granicą w latach 2002-2007. Oni będą mogli starać się o umorzenie długu lub zwrot podatku. Polacy pracujący poza krajem od 1 stycznia 2008 r. otrzymają specjalną ulgę podatkową.
ANALIZA
Jest już gotowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To ustawa, która ma wprowadzić tzw. abolicję podatkową dla Polaków pracujących za granicą, którzy w Polsce podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (w Polsce muszą rozliczać wszystkie uzyskane przez siebie dochody).