Sejmowa komisja infrastruktury pozytywnie zaopiniowała w środę projekt wprowadzający podatkową ulgę dla osób, które poniosą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w swoich budynkach jednorodzinnych.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister finansów Filip Świtała poinformował, że ulga ta jest wprowadzana jako konsekwencja i dopełnienie programu Czyste Powietrze, w ramach którego właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych będą mogli korzystać z dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"To dotacje będą przeznaczone na realizacje przedsięwzięć termomodernizacyjnych" - powiedział wiceminister. Wyjaśnił, że propozycja zawarta w projekcie zawiera zachętę podatkową dla osób, które przeprowadzają termomodernizacje ze środków własnych. Projekt przewiduje odpis od podatku w wysokości 23 proc. wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

"Przy czym maksymalny limit odliczenia, którego nie będzie można przekroczyć będzie wynosić 53 tys. zł" - zaznaczył Świtała.

Podkreślił, że ulga będzie dostępna zarówno dla tych, którzy płacą podatek według skali progresywnej w wysokości 18 i 32 proc., dla tych, którzy płacą podatek liniowy a także dla tych, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

"Czyli ulga ta będzie dostępna dla bardzo szerokiego grona podatników podatku dochodowego" - zauważył Świtała.

Dodał, że drugi element ulg, który jest wprowadzany tym projektem, to zwolnienie podatkowe dla dotacji otrzymywanych w ramach programu Czyste Powietrze przez podatników PIT, finansowanych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

"Mamy nadzieję, że ta ulga przyczyni się do poprawy warunków termicznych domów jednorodzinnych, poprawi efektywność energetyczną, zmniejszy emisję pyłów i innych zanieczyszczeń, które trafiają do atmosfery" - powiedział.

Odpowiadając na pytania posłów Świtała poinformował, że nowe przepisy mają obowiązywać ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r., co oznacza, że ulgę będzie można uwzględnić w zeznaniu podatkowym za 2019 r., składanym na początku roku 2020.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożył minister finansów.

W projekcie zaproponowano ulgę dla podatników, którzy rozliczają się według skali progresywnej, podatkiem liniowym 19 proc., albo płacą podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nowe przepisy zakładają możliwość odliczenia w ramach nowej ulgi podatkowej na termomodernizację domu do 53 tysięcy zł od dochodu.

Zgodnie z projektem z nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, płacący 19 proc. liniową stawkę podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulgą, jak podkreślono w komunikacie CIR po przyjęciu projektu przez rząd, nie będą objęci podatnicy, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. otrzymali dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji).

Ulga termomodernizacyjna ma polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. "Odliczeniu od dochodu (przychodu) będzie podlegać 23 proc. wydatków, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach" - podkreślono.

Jak podało CIR, wprowadzono upoważnienie dla ministra inwestycji i rozwoju, aby razem z ministrami: środowiska, przedsiębiorczości i technologii oraz finansów określił rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług, związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które będą objęte ulgą.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r - poinformowano.