Podatnicy będą mogli odliczyć nawet 53 tys. zł wydane na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych.Z nowej ulgi będzie można skorzystać po raz pierwszy, składając zeznanie za 2019 r., czyli do końca stycznia 2020 r. (podatnicy rozliczający się ryczałtem) i do 31 kwietnia 2020 r. (podatnicy płacący PIT) – zakłada opublikowany właśnie projekt.
Wynika z niego, że z preferencji skorzystają podatnicy PIT (zarówno ci, którzy płacą podatek według skali podatkowej, jak i ci, którzy rozliczają się według 19-proc. stawki liniowej) oraz ryczałtowcy. Każdy z nich będzie mógł odliczyć od dochodu (bądź przychodu) nawet 23 proc. wydatków (ale nie więcej niż 53 tys. zł) poniesionych na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Reklama
Wydatki będą musiały zostać poniesione na materiały budowlane, urządzenia bądź usługi określone w audycie energetycznym, a sama termomodernizacja powinna zostać zakończona w ciągu trzech lat od sporządzenia takiego audytu. Kto nie zdąży z inwestycją, będzie musiał doliczyć kwotę preferencji do dochodu osiągniętego w roku, w którym upłynie termin.

Reklama
Kwoty, które nie znajdą pokrycia w rocznym dochodzie podatnika (nie będzie ich od czego odliczyć), będzie można odjąć w następnych latach, z tym że nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku, w którym zakończono audyt energetyczny.
Jeśli podatnik nie wykorzysta limitu (23 proc. wydatków, nie więcej niż 53 tys. zł) w ramach jednej inwestycji, będzie mógł odliczyć pozostałą kwotę przy kolejnej inwestycji. W takim wypadku termin 6 lat będzie biegł na nowo.
Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją zostanie określony w odrębnym rozporządzeniu.
Ministerstwo Finansów ma nadzieję, że za pomocą ulgi zachęci Polaków do „aktywnego włączenia się w realizację przedsięwzięć mających na celu walkę o czyste powietrze”.
Przyznało też, że dotychczasowe wsparcie okazało się niewystarczające. Obecnie podatnicy mogą liczyć jedynie na premię termomodernizacyjną w wysokości 20 proc. kredytu zaciągniętego na ten cel.
Nowa preferencja będzie kosztować budżet państwa ok. 186 mln zł rocznie. Ministerstwo Finansów liczy na to, że spowodowane nią ubytki budżetowe zostaną w dłuższej perspektywie wyrównane przez większe wpływy z VAT od materiałów budowlanych i usług związanych z termomodernizacją oraz zwiększonymi wpływami z PIT i CIT od firm, które będą realizować takie inwestycje.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – w uzgodnieniach międzyresortowych