Przedsiębiorcy, którzy zbywają prawa wytworzone we własnym zakresie, np. do programów komputerowych, będą mogli bez obaw korzystać z preferencji na badania i rozwój.
Stanie się tak wskutek nowelizacji przepisów o PIT i CIT. Zmieniony zostanie art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT. Przepis ten będzie jasno wskazywał, że do zysków kapitałowych nie zalicza się przychodów z praw wytworzonych przez podatnika.
Dziś nie ma takiego wyłączenia. Powstały więc wątpliwości, czy firma, która zarabia na wytworzonych przez siebie prawach majątkowych (np. autorskich, pokrewnych, licencjach), może korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R).
Z przepisów dotyczących ulgi B+R wynika wprost, że mogą z niej korzystać tylko podatnicy, którzy osiągają przychody z innego źródła niż zyski kapitałowe.
Początkowo interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej były w tym zakresie niekorzystne dla podatników (nr 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC, nr 0114-KDIP2-2.4010.143. 2018.2.SO). Zostały one jednak potem zmienione przez Ministerstwo Finansów.
– Nowelizacja sprawi, że wszystkie firmy produkujące oprogramowanie czy szerzej – udzielające licencji na własne dzieła, nie będą miały wątpliwości co do klasyfikacji przychodów i możliwości korzystania z ulgi B+R – komentuje Jakub Makarewicz, doradca podatkowy w DMP LEGAL.
Ubolewa jednak nad tym, że zmiana wchodzi w życie dopiero od 1 stycznia 2019 r. To sprawi – jego zdaniem – że pozostaną wątpliwości, czy ulgę można też rozliczyć za 2018 r.
– Podatnicy, których interpretacje zostały zmienione, mogą spać spokojnie, ale pozostali pozostaną w niepewności – uważa Jakub Makarewicz.
Wskazuje, że niektóre inne zmiany przewidziane w nowelizacji będą miały zastosowanie już do rozliczeń za 2018 r. (art. 16 nowelizacji). – Nic nie stało na przeszkodzie, aby w ten sam sposób zmienić art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a – mówi ekspert.
Etap legislacyjny
Nowelizacja z 23 października 2018 r. ustaw o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw – uchwalona przez parlament