Sejmowe komisje Finansów Publicznych oraz Infrastruktury zebrały się wczoraj w celu rozpatrzenia sprawozdania nadzwyczajnej podkomisji zajmującej się nowelizacją ustawy o VAT wprowadzającej definicję budownictwa społecznego.

Przypomnijmy, że podkomisja wypracowała nowy projekt ustawy na podstawie dwóch projektów poselskich (SLD i Samoobrony) oraz projektu rządowego. Komisje pozytywnie zaopiniowały założenia definicji budownictwa społecznego przyjęte przez podkomisję.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami niższa stawka VAT po 31 grudnia 2007 r. miałaby zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa społecznego.

Definicja ma objąć obiekty budownictwa mieszkaniowego (określone w projekcie jako budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11), z wyjątkiem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych, określone w dziale 12 PKOB. W ramach definicji znalazły się również budynki instytucji ochrony zdrowia, świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Z definicji budownictwa społecznego zostały wyłączone domy jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 mkw. i mieszkania powyżej 150 mkw. Limity te zostały zaaprobowane przez komisje sejmowe. W przypadku nadmetrażu preferencja będzie miała zastosowanie tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do definicji budownictwa społecznego w całkowitej powierzchni użytkowej.

Zgodnie z przyjętym przez komisje projektem ustawy preferencyjną stawką VAT zostaną objęte wszystkie kategorie remontów. Komisje przyjęły również propozycję bezterminowego zwrotu podatku od towarów i usług na materiały budowlane.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl