Zakup gruntów o powierzchni poniżej 1 ha może być wolny od podatku, jeśli w chwili sprzedaży będą one częścią gospodarstwa rolnego prowadzonego przez sprzedawcę i powiększą gospodarstwo kupującego – wynika z wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Chodziło o rolnika, który planował powiększyć swoje gospodarstwo. Chciał w tym celu kupić dwie działki o powierzchni 0,73 ha, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez sprzedawcę. Kupujący sądził, że nie zapłaci od tej transakcji 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych.
Powołał się na art. 9 ust. 2 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.), zgodnie z którym wolna od daniny jest sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W tym celu jednak muszą być spełnione dodatkowe warunki. Po pierwsze, w wyniku transakcji powinno być utworzone albo powiększone inne gospodarstwo, które nie może być mniejsze niż 11 ha ani nie większe niż 300 ha. Po drugie, kupujący powinien prowadzić gospodarstwo przez co najmniej pięć lat od dnia nabycia.
Rolnik podkreślał, że oba te warunki będą spełnione, bo w wyniku tego zakupu powiększy swoje gospodarstwo o powierzchni prawie 12 ha i będzie je prowadził przez co najmniej pięć lat od dnia transakcji.
Nie przekonało to jednak dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił on uwagę na to, że art. 9 ust. 2 przyznaje preferencję tylko przy zakupie gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.). A zgodnie z art. 2 tej ustawy takie gospodarstwo musi być większe niż 1 ha albo 1 ha przeliczeniowy.
W tym wypadku rolnik ma zamiar kupić mniejsze działki, a więc nie będzie to gospodarstwo rolne – stwierdził dyrektor KIS. Uznał zatem, że kupujący musi zapłacić 2 proc. PCC.
Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Wyjaśnił, że dla celów zwolnienia istotne jest badanie statusu gruntów z punktu widzenia ich sprzedawcy, a nie nabywcy. W tym wypadku niewątpliwie w chwili transakcji wchodziłyby one w skład gospodarstwa rolnego sprzedawcy. Ich zakup może być więc zwolniony z PCC, jeśli tylko spełnione będą pozostałe warunki tej preferencji – orzekł WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 11 września 2018 r., sygn. akt I SA/Go 237/18.