Współwłaściciel lokalu, który w zamian za przejęcie przez drugiego właściciela zobowiązań kredytowych odda mu swój udział, uzyskuje przychód. Niekoniecznie jednak zaowocuje on dochodem – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Pytanie zadał mężczyzna, który wraz z partnerką kupił w 2015 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Oboje zaciągnęli kredyt. Po trzech latach mężczyzna postanowił oddać partnerce swój udział w nieruchomości w zamian za przejęcie przez nią jego zobowiązań wobec banku.
Sądził, że nie uzyska przychodu. We wniosku o interpretację przypomniał, że zaciągnięcie kredytu i jego spłata są obojętne podatkowo. Twierdził, że przychód pojawia się dopiero przy umorzeniu zobowiązania lub jego części, bo wtedy można mówić o przysporzeniu majątkowym. Tu jednak nie chodziło o umorzenie, tylko o zmianę strony umowy kredytowej. Powinna być ona obojętna podatkowo – argumentował mężczyzna.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o PIT, zgodnie z którym opodatkowane jest m.in. odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym doszło do nabycia. Podkreślił, że odpłatnym zbyciem jest każde przeniesienie prawa własności w zamian za korzyść majątkową i że obejmuje ono szeroką kategorię umów. Chodzi także o sytuacje, gdy dochodzi do nieodpłatnego zniesienia współwłasności w zamian za przejęcie zobowiązań kredytowych wobec banku – wyjaśnił dyrektor KIS. Dodał, że mężczyzna może pomniejszyć przychód o koszty nabycia nieruchomości i udokumentowane nakłady na nią.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 października 2018 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.303.2018.1.AS