Hodowcy bydła będą się mogli ubiegać o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Płacący podatek od wydobycia niektórych kopalin odliczy darowizny na rzecz gmin.
Wynika to z przyjętych przez rząd projektów nowelizacji dwóch ustaw.
Pierwszy zakłada wprowadzenie od 2019 r. możliwości ubiegania się przez hodowców bydła o zwrot akcyzy. Roczny limit będzie wynikać z przemnożenia stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (określonego w przepisach wykonawczych) przez liczbę 30 oraz średnioroczną liczbę bydła w poprzednim roku.
Z takiego zwrotu korzystają już dziś uprawiający ziemię, ale wzrośnie dla nich dotychczasowy limit. Wskaźnik potrzebny do wyliczenia maksymalnego zwrotu dla prowadzących uprawy zostanie podwyższony z 86 do 100. Oznacza to, że będzie można odzyskać nie więcej niż kwota wynikająca z przemnożenia stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (np. w 2018 r. to 1 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku).
Z danych zawartych w ocenie skutków projektu wynika, że na zmianach może skorzystać prawie 1,4 mln gospodarstw powyżej 1 ha użytków rolnych, w tym ponad 342 tys. gospodarstw utrzymujących bydło.
Drugi projekt dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin. Zakłada możliwość odliczenia darowizn przekazanych na rzecz gmin, powiatów lub województw, na terenach których prowadzona jest działalność wydobywcza. Potrącona kwota nie będzie mogła przekroczyć 5 proc. podatku od kopalin. Odliczenie będzie możliwe w deklaracji składanej za miesiąc, w którym dokonano darowizny.
Zmiana ma obowiązywać od 1 czerwca 2019 r.
Etap legislacyjny
Przyjęte przez rząd projekty nowelizacji ustaw o:
– zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
– podatku od wydobycia niektórych kopalin