Darowizna nieruchomości, wobec której darczyńcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, nie podlega opodatkowaniu – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który od września 2015 r. jest czynnym podatnikiem VAT. Miesiąc później kupił budynek z lat 70. i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Transakcja dotyczyła towaru używanego i z tego powodu była zwolniona z VAT. Później przeprowadzono modernizację, ale nakłady z nią związane nie przekroczyły 30 proc. wartości początkowej nieruchomości.
Mężczyzna planował teraz przekazanie tej nieruchomości bratu. Sądził, że takie przekazanie będzie zwolnione z VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że jeżeli podatnik nie miał prawa do odliczenia, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) jest poza VAT.
Tego samego zdania były WSA w Rzeszowie i Naczelny Sąd Administracyjny. WSA wyjaśnił, że z ponownym pierwszym zasiedleniem budynku (w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o VAT) mielibyśmy do czynienia w sytuacji, gdyby doszło do ulepszenia budynku o wartości przekraczającej limit 30 proc. W tym wypadku jednak nakłady były niższe. Ani więc nabycie, ani ulepszenie (nieprzekraczające 30 proc. wartości) nie spowodowały, iż skarżący nabył prawo do odliczenia VAT.
W takiej sytuacji darowizna dla brata będzie poza VAT, na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT – podsumował sędzia Arkadiusz Cudak, uzasadniając wyrok NSA.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 11 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1806/16.