Od dziś bilans oraz rachunek zysków i strat można sporządzać tylko elektronicznie. Opatruje się albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo potwierdzonym profilem zaufanym.
Ma to związek z obowiązującymi od 1 października nowymi przepisamiy ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395,ze zm.). Wprowadziła je nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398).
Od dziś nie można też już przesyłać skanów sprawozdań finansowych do KRS. Trzeba to zrobić w odpowiednim standardzie danych (XML/XSD). Na stronie Ministerstwa Finansów dostępne są wzory tych struktur logicznych i formaty sprawozdań. Nie ma ich tylko dla tych raportów, które są tworzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Obowiązujące od dziś nowości są związane ze zmianą, która weszła w życie 15 marca br. Od tego dnia sprawozdania muszą być przesyłane do rejestru sądowego przez system teleinformatyczny udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tylko przejściowo można było do 30 września wysłać skany podpisanych ręcznie dokumentów papierowych. Skany te musiały być jednak opatrzone kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP.
Od 1 października obowiązują też zmiany w ustawie o PIT i CIT dotyczące przesyłania dokumentów sprawozdawczych fiskusowi.
Podatnicy CIT co do zasady nie będą mieli już takiego obowiązku (dotychczas na przesłanie dokumentów mieli 10 dni od daty ich zatwierdzenia). Teraz ich sprawozdania będą trafiać do fiskusa automatycznie z sądowego repozytorium. Zostaną przesłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.
Nadal swoje sprawozdania będą musieli przekazywać do urzędu skarbowego ci podatnicy CIT, którzy nie są wpisani do KRS, ale ich sprawozdania są badane przez biegłego rewidenta.
Roczne sprawozdania finansowe podatników PIT (prowadzących księgi rachunkowe) nie będą już przesyłane do urzędu skarbowego, tylko do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Trzeba będzie je przekazać elektronicznie, w standardzie wymiany danych XML/XSD.