Podatek od kupionego w innym państwie unijnym oleju napędowego, gazu LPG czy biopaliwa trzeba będzie rozliczyć w ciągu 5 dni. Nie pomoże już deklaracja, że będą one wykorzystywane do produkcji np. oleju smarowego.Wynika to z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, którą opublikowało Ministerstwo Finansów. Resort chce zamknąć w ten sposób furtkę, która pozwalała przedsiębiorcom unikać wymogów wynikających z pakietu paliwowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1052 ze zm.). Wykorzystywały ją głównie firmy, które deklarowały, że kupiony np. w Niemczech olej napędowy nie posłuży im jako paliwo, a wykorzystają go do produkcji olejów smarowych.
Teraz nie uciekną już one przed obowiązkiem zapłaty VAT w ciągu 5 dni. Dzięki temu fiskus najpierw otrzyma podatek, a dopiero potem będzie mógł weryfikować transakcję.
Nieszczelność obecnych przepisów potwierdziły korzystne dla podatników nieprawomocne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 17 maja 2017 r. (sygn. akt I SA/Sz 262/17), w Gdańsku z 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt I SA/Gd 443/17) oraz w Łodzi z 11 lipca 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 374/17). W każdym z nich sąd potwierdzał, że od produktów, które nie będą wykorzystane jako paliwo do napędu pojazdów, nie trzeba rozliczać VAT w ciągu 5 dni od ich przywozu do kraju.
Skąd wziął się ten problem? Zasadniczo pakiet paliwowy obejmuje paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Ani pakiet, ani ustawa o podatku akcyzowym nie definiują jednak, czym jest paliwo silnikowe. Taką definicję znajdziemy jedynie w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym chodzi o wyrób przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż lub używany do napędu silników spalinowych. Jeśli produkt nie jest przeznaczony, oferowany ani używany do takiego napędu, to nie może być uznany za paliwo silnikowe – argumentowali przedsiębiorcy, a ich argumenty podzielały sądy pierwszej instancji.
To właśnie się zmieni, bo zgodnie z projektowanym art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT pakiet paliwowy obejmie (niezależnie od ich przeznaczenia) m.in.: benzyny lotnicze, silnikowe (z wyłączeniem benzyny lakowej lub przemysłowej), gaz płynny LPG, oleje napędowe i opałowe czy biopaliwa. Firmy, które przed wejściem w życie nowelizacji (1 stycznia 2019 r.) wykorzystywały takie produkty w swojej działalności, będą musiały też złożyć wniosek o uzyskanie koncesji paliwowej do końca marca 2019 r.
Wprowadzenie od sierpnia 2016 r. pakietu paliwowego okazało się dużym sukcesem, bo pozwoliło znacząco zmniejszyć szarą strefę na rynku paliwowym i przyniosło dodatkowe miliardy budżetowi.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw – w konsultacjach publicznych